Cẩm Y Vệ - Ngục Hạ Chi Ngục

Giới thiệu cốt truyện:

Trung hiếu? Nhân nghĩa? Ai đúng? Ai sai? Ngươi không cần biết những việc này, Cẩm Y Vệ là tất cả của ngươi, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, thị phi đúng sai không phải là việc mà ngươi cần quản; Phục tùng mệnh lệnh cần đoạn tình tuyệt nghĩa, phản bội mệnh lệnh sẽ mất mạng, nhưng con người thật sự có thể đoạn tuyệt nhân hiếu tình nghĩa hay sao? Con người cuối cùng vẫn là con người, người tuyệt tình thế nào cũng có tình cảm, và một khi người đó phát hiện hắn vẫn còn tình cảm, cái này mới là điểm chí mạng của nó!

Vạn lý giang sơn sắt sắt thu, nhất mạt tịch dương chiếu cửu châu.

Huyết nhiễm cương trường, hiệp nghĩa thiên thu.

Anh hùng huyết, tàn dương sắc, bạch cốt hủ.

Trung hồn mộ, oan hồn khưu.

Một nắm đất vàng che tình thù! 

Giới thiệu BOSS: 

Boss

Bối cảnh

Danh tính: Thời Không Không

Môn phái: Giang hồ

Thân phận: Đại Đạo

Vũ khí: Thiên Tuyệt Địa Diệt Thích

 

Hải tặc khét tiếng vùng Hoa Bắc, từ nhỏ theo Trần Diệc Khải học nghệ trộm cắp rất giỏi, do gần đây trong 1 lần đến Hoàng Cung trộm Kim Yên Hồ của Ngụy công công, bị công công nổi giận phái Cẩm Y Vệ truy sát trong đêm. Sau đường cùng mới về xây sào huyệt ở hậu sơn Cẩm Y Vệ, trốn ở nơi nhiều Cẩm Y Vệ nhất.

Danh tính: Lục Trường Viễn

Môn phái: Triều đình

Thân phận: Binh Bộ Đô Chỉ Quân Đồng Chi

Vũ khí: Hàn Băng Kiếm

 

Vốn là Binh Bộ Đô Chỉ Quân Đồng Chi, do cùng Binh Bộ Chỉ Huy Sứ Nhạc Chí Bằng liên danh dâng thư vạch tội Ngụy công công, cuối cùng bị Ngụy công công hại và bị Cẩm Y Vệ truy sát, trên đường bị bao vây truy sát chặn đường, sau cùng chạy vào cấm địa hậu sơn Cẩm Y Vệ.

 

Danh tính: Đinh Tiêu Sơn

Môn phái: Triều đình

Thân phận: Binh Bộ Đô Chỉ Quân Đồng Chi

Vũ Khí: Quân Trung Trường Thương

 

Vốn là Binh Bộ Đô Chỉ Quân Đồng Chi, do cùng Binh Bộ Chỉ Huy Sứ Nhạc Chí Bằng liên danh dâng thư vạch tội Ngụy công công, cuối cùng bị Ngụy công công hại và bị Cẩm Y Vệ truy sát, trên đường bị bao vây truy sát chặn đường, sau cùng chạy vào cấm địa hậu sơn Cẩm Y Vệ.

Danh tính: Nhạc Chí Bằng

Môn phái: Triều đình

Thân phận: Binh Bộ Đô Chỉ Huy Sứ

Vũ Khí: Bá Vương Thương

 

Binh Bộ Đô Chỉ Huy Sứ, hậu nhân Nhạc Phi, là truyền nhân Nhạc Gia Thương, từng lập công lao lớn trên chiến trường, là đại thần làm quan nhờ thực lực của mình, do chán ghét Đông Xưởng kết bè kết đảng mà cùng thuộc hạ dâng thư chống Ngụy công công, không ngờ bị tiểu nhân hãm hại, sau cùng được sự hộ vệ của 2 thuộc hạ trung thành mà chạy thoát vào cấm địa hậu sơn Cẩm Y Vệ, đến nay không rõ tung tích.

 

Danh tính: Thẩm Hào

Môn phái: Cẩm Y Vệ

Thân phận: Thanh Long Kỳ Sứ

Vũ khí: Sương Nguyệt

 

Cẩm Y Vệ Thanh Long Kỳ Kỳ Sứ, từ nhỏ được phụ thân Thẩm Hồng Liệt hun đúc rất say mê Cẩm Y Vệ, lớn lên gia nhập Cẩm Y Vệ với thành tích hạng nhất, được đề bạt làm Thanh Long Kỳ Kỳ Sứ, từ sau khi vào Cẩm Y Vệ luôn xem mệnh lệnh là thiết luật. Giao hảo với Binh Bộ Đô Chỉ Huy Sứ Nhạc Chí Bằng, từ sau khi Nhạc Chí Bằng bị truy nã luôn tự mình truy xét việc này.

 

Danh tính: Thẩm Hồng Liệt

Môn phái: Cẩm Y Vệ

Thân phận: Hình Đường Đường Chủ

Vũ khí: Đồ Thủ

 

Cẩm Y Vệ Hình Đường Đường Chủ là người công chính, việc gì cũng nhẫn nhịn, sai gì làm đó. Đối với phạm nhân thủ đoạn tàn độc, phạm nhân bị hắn tra khảo ai cũng phải nhận tội, 1 bộ Ưng Trảo Quyền Xọa xuất thần nhập hóa, nhưng rất trung thành với triều đình không gia nhập bè phái Ngụy công công, nên bị y áp chế. Ông là người thiết diện như sơn chỉ thương yêu con trai.

 

Danh tính: Triệu Tàng Phong

Môn phái: Cẩm Y Vệ

Thân phận: Hình Đường Tân Đường Chủ

Vũ khí: Thất Hồn Đao

 

Tân nhiệm Hình Đường Đường Chủ do Ngụy công công đề bạt, người dùng Thất Hồn Đao lợi hại nhất trong Cẩm Y Vệ, từng dạy bảo Thẩm Hào. Nhưng sau bị Ngụy công công mê hoặc trở thành chó săn hắn, giúp hắn làm nhiều việc mưu hại trung thần.

 

Danh tính: Xưởng Công

Môn phái: Đông Xưởng

Thân phận: Đông Xưởng Đô Đốc

Vũ khí: Thượng Phương Bảo Kiếm

 

Một trong những đầu sỏ của Đông Xưởng, để củng cố địa vị luôn lôi kéo nhân tài, bài trừ dị kỷ. Từ sau khi Binh Bộ Đô Chỉ Huy Sứ Nhạc Chí Bằng tố cáo hắn lên hoàng thượng liền nghĩ kế hãm hại Nhạc Chí Bằng, lệnh Cẩm Y Vệ truy sát 3 người này, sau vì 3 người chạy vào cấm địa Cẩm Y Vệ, hắn tự dẫn quân trấn thủ Ngục Hạ Chi Ngục để diệt Nhạc Chí Bằng.

 

 

Điều kiện vào cấm địa:

      Hoàn thành võ học Trấn Phái Cửu Âm Chí.

      Yêu cầu thực lực tối thiểu: Ngạo Thị Quần Hùng, thực lực khiêu chiến tiến cử: Đăng Phong Tạo Cực.

      Số người tối đa: 3 người.

      Thiết lập phải là người chơi môn phái tương ứng mới có thể mở cấm địa, vào cấm địa không có hạn chế môn phái.

      Sau khi vào cấm địa cần trò chuyện với NPC chỉ định mới có thể chính thức mở cấm địa, mở cấm địa có thể duy trì tiến độ cấm địa, người chơi không phải bổn môn phái không thể mở cấm địa, không thể tiến hành cấm địa.

      Cổng vào cấm địa: Cẩm Y Vệ.

Cách chơi chính: 

      Giải cứu phú thương, nghe ngóng tung tích của Nhạc Chí Bằng.

      Vào sâu trong trại giặc, đánh bại Nhạc Chí Bằng và đồng bọn.

      Bảo vệ chính nghĩa, giúp Thẩm Hào đánh bại Thẩm Hồng Liệt.

      Tìm chân tướng, đánh bại Xưởng Công.