Hấp Tinh Đại Pháp

Chí Bảo Giang Hồ là cách chơi tăng mới của Cửu Âm Chân Kinh, người chơi thông qua những chí bảo giang hồ này có thể tu luyện nội công và tuyệt thế võ học trong giang hồ, hiện tại đã mở chí bảo "Tú Hoa Châm" và "Hắc Mộc Lệnh" lần lượt dùng để tu luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" và "Hấp Tinh Đại Pháp", dưới đây là tài liệu chi tiết về 2 bộ võ học nội công này.  

Tu luyện nội công 

Tu luyện nội công

Chí bảo cần

Số tầng tu luyện

Tu luyện nhất nhất

Điều kiện tu luyện

Khoảng thời gian tu luyện

Tỉ lệ % điểm Tu Vi tăng

Tầng 1-15

50

Thỉnh giáo pháp môn ở chỗ Du Trượng Long

18:00-24:00

 1.5%

Tầng 16-25

80

Thỉnh giáo pháp môn ở chỗ Du Trượng Long

18:00-24:00

  1.5%

Tầng 26-35

110

Thỉnh giáo pháp môn ở chỗ Du Trượng Long

18:00-24:00

 1.5% 

Tầng 36-49

150

Thỉnh giáo pháp môn ở chỗ Du Trượng Long

18:00-24:00

  1.5%

  Chí bảo có thể nhận được thông qua Rương Thế Giới, sau khi nhận được chí bảo giang hồ, nhấp phải chí bảo bắt đầu tu luyện, nhấp xong bắt đầu phát động tác tu luyện, phát xong trừ điểm tu luyện chí bảo tương ứng, tuyệt học tăng điểm Tu Vi, Tu Vi còn lại tương ứng giảm quá trình tu luyện có thể bị gián đoạn.

  Khi người có chí bảo từ 18:00 đến 00:00 điểm bị diệt, chí bảo sẽ rơi xuống đất, tất cả mọi người đều có thể nhặt (Người chơi ở giai đoạn bảo vệ và trong Lôi Đài không thể nhặt). Điểm tu luyện ban đầu của chí bảo giang hồ là 40 điểm, mỗi 25 phút giảm 1 điểm năng lượng, khi điểm tu luyện bằng 0 chí bảo sẽ biến mất.

  Trò chuyện với Địa Cung Ngũ Hung trong Thái Hồ Địa Cung (600.1216) thỉnh giáo phương thức tu luyện, kết thúc trò chuyện tăng 1 điểm tu luyện và thêm 1 BUFF cho người chơi, nhắc nhở được NPC chỉ điểm, diệt 1 người chơi thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên, có tỉ lệ tăng 1 điểm tu luyện, tăng thời gian chờ 5 giây, diệt nhân vật tương đồng, mỗi ngày nhiều nhất nhận được 2 điểm tu luyện.

 Thuộc tính nội công

Thuộc tính nội công

Thuộc tính

Số tầng

Hiệu quả kỹ năng

Tầng 6-15

Mỗi lần tấn công đều có khả năng phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 40% tốc độ di chuyển.

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thụ Tu Vi phân tán của mục tiêu chuyển hóa thành khí huyết và nội lực tối đa của bản thân, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

Tầng 16-25

Mỗi lần tấn công đều có khả năng phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 45% tốc độ di chuyển.

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thụ Tu Vi phân tán của mục tiêu chuyển hóa thành khí huyết và nội lực tối đa của bản thân, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

Tầng 26-35

Mỗi lần tấn công đều có khả năng phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 50% tốc độ di chuyển.

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thụ Tu Vi phân tán của mục tiêu chuyển hóa thành khí huyết và nội lực tối đa của bản thân, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

Tầng 36-48

Mỗi lần tấn công đều có khả năng phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 55% tốc độ di chuyển.

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thụ Tu Vi phân tán của mục tiêu chuyển hóa thành khí huyết và nội lực tối đa của bản thân, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

Tầng 49

Mỗi lần tấn công đều có khả năng phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 60% tốc độ di chuyển.

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thụ Tu Vi phân tán của mục tiêu, tăng mạnh năng lực bản thân, tăng cao nội lực và khí huyết tối đa bản thân, đồng thời thuộc tính cơ bản bản thân tăng thêm 10%, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

Bộ chiêu thức (Tầng 1)

Bộ chiêu thức (Tầng 1)

Hình ảnh

Tên

Tầm bắn

Hồi Khí

Tốn nội lực

Hạn chế binh khí

Loại chiêu thức

Hiệu ứng kỹ năng

Tinh Nhược Tà Động

Không

100 giây

30

Không

Thực chiêu (Thái Cực)

Xuyên qua không trung nắm bắt vạn vật, vô cùng bá đạo, ngưng chuyển sức mạnh tà khí, kéo kẻ địch xung quanh đến gần, tà khí biến động khác thường, đánh bay kẻ địch bên cạnh, tạo thành 138 điểm sát thương âm (Tổng 2 chiêu);

Tà khí xâm hại, khiến mục tiêu trong 10s duy trì mất khí huyết.

Hấp Ma Chiêu Hồn

3 met

90 giây

Không

Không

Thực chiêu (Thái Cực)

Thông xuyên vạn vật, sức mạnh kinh người, ma tính xuất hiện, đánh lui mọi kẻ địch, xuất quyền mạnh, tạo thành 261 điểm sát thương âm cho mục tiêu (Tổng 4 chiêu);

Ma tính bộc phát, đánh gãy xương cốt, sau cùng 1 đòn hấp thu nội lực và khí huyết mục tiêu.

Tà Ma Quần Vũ

Không

240 giây

Nộ Khí 50

Không

Nộ chiêu (Thái Cực)

Dung tu hội khí, nghịch chuyển càn khôn. Ma quỷ tác quái, quần hùng khiếp sợ, tạo thành 371 điểm sát thương âm với địch xung quanh (Tổng 4 chiêu); Nhật nguyệt hấp tinh, lòng tham vô đáy, duy trì lấy cắp thuộc tính của địch xung quanh, sau cùng mang ném đi. (Thuộc tính lấy cắp tối đa tầng 30, trong thời gian duy trì công lực bản thân tinh tiến bạo phát);

Bạo phát xong, vì thuộc tính xung đột, nội tức rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào "hư nhược", tọa thiền điều tức có thể giải trừ chậm.

Thời trang 

Thời trang chuyên thuộc (Ma Hồn)

Tôn hiệu
Nam
Nữ