Võ Đang - Tử Tiêu Địa Cung

Giới thiệu kịch bản: 

Giang hồ uyên, đa ân oán, kỳ lộ viễn, chính đồ an hoàn.

Phục thiên thù, dẫn tiêu lang, sư môn phản, thành quỷ hà phương.

Phá long đàm, đoạt cẩm tú, hợp bát đồ, bá nghiệp hoàng đồ.

Sư huynh Tang Thư Vân thân mang huyết hải thâm thù, khát vọng muốn học tuyệt học Võ Đang, để báo mối thù diệt môn. Nhưng thế sự khó lường, vì vi phạm môn quy, bị chưởng môn trách phạt quay mặt vào tường để suy nghĩ, cấm học võ công. Lòng hận thù của sư huynh càng mãnh liệt hơn, để học thành võ nghệ, bí mật liên kết với Cực Lạc Cốc, dẫn bọn người Lục Hàm Số của Cực Lạc Cốc vào cấm địa Võ Đang, giúp họ ứng cứu trưởng lão Cực Lạc Cốc-Tiêu Hằng, nếu thành công thì có được tuyệt học của Cực Lạc Cốc. 

Cực Lạc Cốc muốn ứng cứu trưởng lão bổn môn, đồng thời mưu đồ giấu tấm Bạch Cẩm trong Tử Tiêu Địa Cung, mượn sức mạnh của Tang Thư Vân, Lục Hàn Sơn, con gái của Tiêu Hằng-Tiêu Thiên Ngưng và sát thủ Cực Lạc Cốc để xông vào cấm địa. Sau đó mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên… 

Giới thiệu BOSS 

Boss

Bối cảnh

Tên: Cự Thạch

Môn phái: Không

Danh phận: Kỳ Thạch

Vũ khí: Không

 

Tổ sư khai sơn của Võ Đang dời Thiên Ngoại Phi Thạch đến đây, lạnh như băng, cứng hơn sắt thép.

 

Tên: Viên Thông Đạo Trưởng

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Một trong bốn Kỳ Túc của Võ Đang

Vũ khí: Quyền Chưởng

 

Người thông minh lanh lợi, khinh công rất cao, thích thi thố với người khác, thích nhắc nhở đệ tử hậu bối.Khinh công tuyệt vời, thường lặng lẽ di chuyển đến sau lưng kẻ địch để tiêu diệt.

 

Tên: Vô Vi Đạo Trưởng

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Một trong bốn Kỳ Túc của Võ Đang

Vũ khí: Quyền Chưởng

 

Võ si, cường luyện kinh mạch dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thỉnh thoảng lên cơn điên. Khi bình thường thì vui vẻ yêu đời, khi lên cơn thấy người là đánh, như điên như cuồng.Mỗi 1 đòn đều dùng hết sức mình, không phân địch ta, chưa dùng hết sức lực cuối cùng chưa dừng lại.

 

Tên: Thương Từng Trưởng Lão

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Một trong bốn Kỳ Túc của Võ Đang

Vũ khí: Thất Tinh Kiếm

 

Muốn tham ngộ Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, phiền nhất là bị người khác làm phiền, tính tình cực kỳ ngoan cố. Đem Thất Tinh Trận Pháp hòa vào Kiếm Pháp, chiêu thức mạnh mẽ, kiếm khí hào hùng, khi thế kinh người!

 

Tên: Huyền Chân Đạo Trưởng

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Một trong bốn Kỳ Túc của Võ Đang

Vũ khí: Vô Tâm Trần (Phất trần)

 

Tính cách thanh bạch, ngay thẳng khiêm tốn, chuyên tâm tu đạo luyện đan.Trong chiến đấu thích dùng đan dược và đạo cụ tăng nội lực bản thân, kích hoạt tiềm lực bản thân.

 

Tên: Kiếm

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Cơ Quan Mộc Nhân

Vũ khí: Đoạn Nhạc Nhẫn

 

Do 1 vị tiền bối tinh thông cơ quan thuật của Võ Đang chế tạo, thiết kế đẹp, đưa kiếm pháp Võ Đang vào trong đó. Linh động hơn người thường, uy lực phi phàm.

 

Tên: Lục Hàn Sơn

Môn phái: Cực Lạc Cốc

Danh phận: Đà chủ Cực Lạc Cốc

Vũ khí: Lãnh Ngân Trảo

 

Võ công cao cường, tâm địa độc ác, thề chết trung thành với Cực Lạc Cốc. Một lòng muốn cứu trưởng lão, cũng rất tận lực bảo vệ con gái của trưởng lão. Võ công quái dị, thủ pháp hung ác.

 

Tên: Giáp

Môn phái: Cực Lạc Cốc

Danh phận: Sát thủ Cực Lạc Cốc

Vũ khí: Vô Ảnh Thích

 

Sát thủ vô cùng trung thành với Cực Lạc Cốc, giang hồ không ai biết tên thật của y, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, là người gian trá hung ác, thủ lĩnh phân đà sát thủ. Lúc giao chiến không màng tính mạng, dùng cách đánh làm cả hai đều bị tổn thương.

 

 

Tên: Ất

Môn phái: Cực Lạc Cốc

Danh phận: Sát thủ Cực Lạc Cốc

Vũ khí: Liệt Tâm Đao

 

 

Sát thủ vô cùng trung thành với Cực Lạc Cốc, giang hồ không ai biết tên thật của y, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, là người tham lam độc ác. Lúc giao chiến không màng tính mạng, dùng cách đánh làm cả hai đều bị tổn thương.

 

Tên: Bính

Môn phái: Cực Lạc Cốc

Danh phận: Sát thủ Cực Lạc Cốc

Vũ khí: Mộc Huyết Nhẫn

 

Sát thủ vô cùng trung thành với Cực Lạc Cốc, giang hồ không ai biết tên thật của y, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, là người độc ác lỗ mãng.Lúc giao chiến không màng tính mạng, dùng cách đánh làm cả hai đều bị tổn thương.

 

 

Tên: Tang Thư Vân

Môn phái: Võ Đang

Danh phận: Đệ Tử Võ Đang

Vũ khí: Vũ Khúc Kiếm

Bối cảnh:

 

Vào Võ Đang đã nhiều năm, thời nhỏ trong nhà vì bị võ lâm thù sát, bị diệt môn, chỉ còn lại một mình hắn, được Võ Đang thu nhận.Tính cách cực đoan, chỉ muốn luyện thành thần công báo thù, những chuyện khác không màng.Sư Thừa Võ Đang, kiếm pháp uyển chuyển, thân pháp linh hoạt. Kiêm tu Cực Lạc Cốc võ công, ra tay xảo trá, nham hiểm.

 

 Điều kiện vào:  

      Hoàn thành điều kiện võ học trấn phái Cửu Âm Chí.

      Thực lực thấp nhất cần: Ngạo Thị Quần Hùng, thực lực tiến cử: Đăng Phong Tạo Cực.

      Số lượng: Tối đa 3 người.

      Thiết đặt người chơi của môn phái phải tương ứng mới có thể mở cấm địa, vào cấm địa không giới hạn môn phái.

      Sau khi vào cấm địa cần phải đối thoại với NPC đặc định mới có thể chính thức mở cấm địa,mở cấm địa thì bảo tồn tiến độ cấm địa, người chơi không phải môn phái này không thể mở cấm địa, cấm địa không thể tiến hành.

      Cửa vào cấm địa: Võ Đang-Ngũ Lão Phong(1021,515).

 

Cách chơi chủ yếu

      Du Long Trận: Trận pháp của Võ Đang tiền bối để lại, dùng để luyện tập, tỉ thí khinh công của đệ tử Võ Đang.

      Ngũ Hành Đan Lư: Ngũ Hành Đan có thể trị bệnh trị thương, nhắc nhở nội lực, Ngũ Hành Đan, vận hành theo nguyên lý tuần hoàn tương khác, tận dụng hợp lý phương năng ngũ hành tương để hoàn thành khảo nghiệm.

      Cơ Quan Mộc Nhân: Dung nhập kiếm pháp Võ Đang, thiết kế cơ quan mộc nhân đẹp tinh xảo, uy lực phi phàm, khéo léo tuyệt vời.