Hiệu quả võ kỹ [Tịch Tà Kiếm Pháp] - [Tịch Tà]:

Hiệu quả võ kỹ [Tịch Tà Kiếm Pháp] - [Tịch Tà]
Võ kỹ Mô tả
Lưu Tinh Phi Đọa-Tịch Tà

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Kéo dài thời gian choáng.

Giang Thượng Lộng Địch-Tịch Tà

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Tăng tốc độ xung thích của chiêu thức.

Phi Yến Xuyên Liễu-Tịch Tà

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Nếu bản thân tồn tại “tà khí” thì không tốn “tà khí”.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Tịch Tà] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Tịch Tà Kiếm Pháp] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh