Tên chiêu thức

Cấp

Loại

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Phiên Lệ Vũ Dực

12

Viễn-Đơn Công

Thực

12s

15m

Phiên phiên lệ vũ dực, cô thú tẩu sách quần. Nhảy bổ vào mục tiêu, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, đòn thứ 2 đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn.

Chinh Bá Miện Vinh

12

Cận-Đa Công

2s

5m

Thí thiệp bá vương lược, tướng kỳ hiên miện vinh. Xoay người trảm nghiêng, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, khi thành công phá đỡ đòn của kẻ địch, thêm cho kẻ địch 4 tầng trạng thái "Đoạn Cân": Giảm nội phòng 3% duy trì 10s..

Võ Sát Đằng Phát

12

Cận-Đa Công

Thực

2s

5m

Hốt ức khứ niên phong nguyệt dạ, dữ quân thí đao luận bá vương. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, và thêm trạng thái "Đoạn Cân" cho kẻ địch chưa đỡ đòn: Giảm nội phòng 3% duy trì 10s.

Lâm Phong Chinh Lỗ

12

Cận-Đơn Công (Khóa)

Thực

6s

3m

Thu phong khởi sa mạc, đề đao tòng chinh lỗ. Gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Liêu Thiên Phù Tinh

12

Viễn-Đơn Công

Thực

12s

20m

Liêu thiên bài vân chinh, cao bộ phù lưu tinh. Ném chiến đao trảm sát, gây sát thương cho mục tiêu, có thể đánh rơi mục tiêu trên không chưa đỡ đòn.

Tế Tửu Băng Tuyền

12

Tăng Đơn

Giá

1s

0m

Tế tửu băng tuyền, bính đao phá cam bích. Chinh chiến thiên hạ, sát thanh chấn thiên, cầm đao la hét, bản thân vào trạng thái "tế tửu băng tuyền": Khi đỡ đòn thành công nhận được 1 tầng Lãnh Huyết, khiến công kích bộ kèm 50% hiệu quả Hấp Huyết, mỗi lần tấn công tốn 1 tầng Lãnh Huyết, cao nhất cộng dồn 10 tầng.

Hải Vũ Huy Đao

12

Cận-Đa Công

Thực

10s

5m

Hồng băng kinh lạc thủ, quang huy truyền bội đao. Đao kháng ngàn quân, hướng về phía trước trảm mục tiêu, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn đơ 1s. (Khi thi triển chiêu thức không thể tự do di chuyển, quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Phong Tần Tinh Lạc

12

Cận-Đa Công

Thực (Đại)

10s

3m

Phong tần hòa tinh lạc, vạn hoàn bạn nguyệt khai. Nộ trảm thủ lĩnh kẻ địch, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. Đòn cuối có thể đánh ngã mục tiêu tồn tại 4 tầng trạng thái "Đoạn Cân".

 

* Một vài hình ảnh