Hiệu quả võ kỹ [Huyết Long Tà Phủ] - [Huyết Phủ]:

Hiệu quả võ kỹ [Huyết Long Tà Phủ] - [Huyết Phủ]
Võ kỹ Mô tả
Nhất Phủ Trảm Phá Giang Hà Đoạn - Huyết Phủ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn làm mới thời gian duy trì của trạng thái "Thương Khung Diệt".

Tam Tam Bất Tận Càn Khôn Chuyển - Huyết Phủ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh hơn.

Thất Sát Cuồng Lãng Vạn Chúng Chu - Huyết Phủ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Khi tồn tại trạng thái “Thương Khung Diệt" đòn cuối có thể đánh đổ mục tiêu chưa đỡ đòn.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ[Huyết Phủ] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Huyết Long Tà Phủ] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh