Hiệu quả võ kỹ [Hoa Thần Thất Thức] - [Phiên Thiên]:

Hiệu quả võ kỹ [Hoa Thần Thất Thức] - [Phiên Thiên]
Võ kỹ Mô tả
Khô Mộc Sinh Hoa - Phiên Thiên

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Thời gian hồi giảm 2s, sau khi dùng kỹ năng này có thể trực tiếp thi triển [Phi Hoa Lạc Diệp], giữa hai chiêu không cần điều tức.

Di Hoa Tiếp Ngọc - Phiên Thiên

- Trong quá trình thi triển chiêu thức, có thể chủ động thi triển [Khô Mộc Sinh Hoa][Phi Tinh Đới Nguyệt] gián đoạn.

Thần Quỷ Mạc Địch - Phiên Thiên

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Xuất chiêu nhận trạng thái mạc địch: Tỉ lệ chính xác tăng mạnh và miễn dịch ảnh hưởng của trạng thái phong chiêu.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Phiên Thiên] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Hoa Thần Thất Thức] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh