Hoạt động bang hội mới lại nổ ra, kẻ thắng làm vua!

Mùa đấu

 • Mỗi 4 tuần là 1 mùa đấu liên đấu.
 • Mỗi tuần có 2 ngày thi đấu, lần lượt là thứ 4 và chủ nhật.

 • Mỗi lúc ngày thi đấu bắt đầu, hệ thống sẽ dựa vào tích điểm bang chia tất cả bang thành nhóm nhỏ tiến hành thi đấu, trong mỗi tiểu đội gồm có 4 bang. 

Điều kiện báo danh

 • Bang trong 7 ngày ít nhất có 12 bang chúng đã từng online, mới có thể báo danh.
 • Chỉ có thể do bang chủ, phó bang chủ báo danh.
 • Báo danh 1 lần xong có hiệu lực trong suốt mùa đấu, không cần báo danh nữa.

 • Trong ngày thi đấu, cần báo danh trước 12h00, mới có thể tham gia thi đấu trong ngày.

Thời gian thi đấu

 • Tối thứ 4, chủ nhật hằng tuần từ 21h00 đến 22h00.

Số người Chiến Trường

 • Tối đa 48 VS 48

Quy tắc Chiến Trường

 • Mỗi ngày thi đấu sẽ tiến hành 2 trận thi đấu, trước tiên phân ngẫu nhiên 4 bang trong nhóm thành 2 đội tiến hành thi đấu, sau khi thi đấu kết thúc, kẻ thắng và kẻ thắng, kẻ thua và kẻ thua lại tiến hành thêm 1 lần thi đấu.
 • Thời gian mỗi trận thi đấu là 30 phút, khi tỉ số đạt số điểm chỉ định hoặc thời gian kết thúc, 1 trận thi đấu kết thúc.
 • Trong thi đấu, tiêu diệt 1 người chơi nhận được 2 điểm, chiếm cờ ở giữa nhận được 100 điểm, chiếm cờ xung quanh được 50 điểm, phe đạt 1000 điểm đầu tiên thắng lợi.

 

Quy tắc thưởng

 • Sau khi thi đấu trong ngày kết thúc, lúc 22h dựa vào xếp hạng nhóm phát thưởng đấu nhóm nhỏ cho tất cả người chơi tham gia.
 • Sau khi mùa đấu kết thúc, bang chủ của bang top 10 xếp hạng tích điểm server, sẽ nhận được thưởng mùa đấu bang, bang chúng của bang top 100 xếp hạng tích điểm server (Trong mùa đấu ít nhất tham gia 10 lần) sẽ nhận được thưởng bang chúng.

 

Chú ý:
 • Khi bang lần đầu tiên tham gia liên đấu bang, sẽ dựa vào biểu hiện tổng hợp của bang đánh giá tích điểm ban đầu của liên đấu, đánh giá duy trì bao gồm nhưng không giới hạn tích điểm mùa đấu Để Phong bang…
 • Đánh giá chấm điểm ban đầu chỉ tiến hành khi bang lần đầu báo danh liên đấu bang.