Với cấm địa hoàn toàn mới, hi vọng quý nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thú vị! 

Tọa độ cấm địa

  • Thiên Đăng Trấn (1166, 1037).

Số người tham gia

  • Từ 8-12 người.

Điều kiện vào

  • Hoàn thành cốt truyện Ẩn Vương Phốc Hiểm.

  • Thực lực người chơi cần đạt Siêu Phàm Nhập Thánh, và hoàn thành cửu âm chí Lạc Dương Cổ Kiếp (Nội 5).

Phần thưởng

  • Đạo cụ:  Hổ Sanh

  • Nội Công Giang Hồ Tàn Quyển, Cổ Phổ Tàn Quyển (Thái Cực Quyền, Niệp Hoa Công, Đả Cẩu Bát Tuyệt, Phần Thiên Lệnh Bí Kíp, Huyết Hải Đao Lục), Trang Sách Võ Học Giang Hồ, Cổ Phổ Võ Kỹ, Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ, Bồi Phong Đao Quyết Võ Kỹ, Bệ Rèn Bậc 2, Vật Liệu Chế Tạo Cuộc Sống Hiếm, Phác Cụ...)

Chú ý:
  • Cấm địa trong đó rơi đạo cụ Hổ Sanh ở chỗ NPC Thiên Đăng Trấn Dược Bà Bà (1144,104) đổi võ học giang hồ mới Kim Cang Ma Ngâm Chử, Vạn Thú Hoang Đằng Trảm.
  • Còn có thể đổi võ học các bộ Yên Vân Loạn Trần Đao, Loạn Thế Bát Mưu, Ngũ Vĩ Kiếm Quyết, Ngạo Tuyết Lăng Sương Chưởng, Phong Ma Loạn Côn, Liệt Vân Bát Tiễn, Bồi Phong Đao Quyết, Tuyết Trai Kiếm Pháp, Thiên Ma Truy Hồn Đao, Bát Thiên Phong Vũ Đao ...... 
  • Người chơi mỗi tuần chỉ vượt ải khiêu chiến Ẩn Vương Phong 1 lần, 9h thứ 5 mỗi tuần hệ thống tự động cài đặt (Không thể cài đặt thủ công).