Hiệu quả võ kỹ [Bích Hải Triều Sinh Khúc] - [Triều Thanh]:

Hiệu quả võ kỹ [Bích Hải Triều Sinh Khúc] - [Triều Thanh]
Võ kỹ Mô tả
Liên Đào Điệp Lãng-Triều Thanh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ.

Lãng Tiêm Độc Lập-Triều Thanh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Sau khi phá phòng mục tiêu giảm 100% tỉ lệ né.

Đại Lãng Đào Sa-Triều Thanh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Kích hoạt võ kỹ xong nhận thêm 1 Âm Luật Cung.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Triều Thanh] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Bích Hải Triều Sinh Khúc] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh