Tự cổ chính tà đã không đứng chung, giữa chính phái và tà phái luôn xảy ra tranh đấu không ngừng. Mà nay giang hồ phân tranh, phe chính phái và phe trung lập đã không còn đứng chung trên một con thuyền. Các môn các phái vì lợi ích riêng đã xảy ra minh tranh ám đấu liên tục.

Thời gian tham gia

 • Mỗi thứ 6 lúc 21h30 - 22h00, mỗi thứ 7 lúc 21h30 - 22h00.

Trận mở

 • Trong cùng 1 thời gian, trong cụm trận chiến chỉ mở 1 trận

Map chiến trường

 •  Map thập đại tông phái

Điều kiện tham gia

 • Dựa vào tiến trình server, phán đoán cấp Thiên Thê của cá nhân người chơi, thỏa mãn điều kiện mới có thể tham gia

- Server nội 1, 2, điều kiện tham gia: Phải đạt Lư Hỏa Thuần Thanh.

- Server nội 3, điều kiện tham gia: Phải đạt Vô Dữ Luận Tỉ.

- Server nội 4, điều kiện tham gia: Phải đạt Cử Thế Vô Song.

- Server nội 5, điều kiện tham gia: Phải đạt Uy Trấn Hoàn Vũ.

- Server nội 6, điều kiện tham gia: Phải đạt Thiên Nhân Hợp Nhất.

Điêu kiện đặc biệt

 • Người chơi Danh Tuấn Giang Hồ và chưa tổ đội, chưa bị ngồi tù. Trạng thái tội phạm truy nã, điểm PK nhỏ hơn 2000, chưa ở trạng thái hoạt động khác, đồng thời không tồn tại trạng thái kẻ lưu vong. Nếu trong Tông Phái Chiến thoát khỏi Chiến Trường có BUFF trốn chạy, tồn tại BUFF này không thể tham gia Tông Phái Chiến.

Giới hạn điều kiện Chiến Trường

 • Trong Chiến Trường Tông Phái Chiến cấm gảy đàn, khai trận.
 • Và không thể sử dụng võ học sau: Giáng Long Chưởng Pháp (Tuyệt Thế), Thần Hành Bách Biến, Dã Cầu Quyền, Cửu Dương Tuyệt Học.

Phân phối Chiến Minh

 • Người chơi tông phái đối chiến vào 2 phe đối chiến tương ứng, người chơi khác ngẫu nhiên vào trận doanh phe đối chiến.

Cách giành thắng lợi

 • Kéo chưởng môn đối phương đến điểm cuối cùng tương ứng là có thể trực tiếp kết thúc.
 • Khi chưởng môn ở điểm cuối cùng của phe công, thì phe thủ thắng.
 • Khi chưởng môn ở điểm cuối của phe thủ, phe công thắng.
 • Khi thời gian thi đấu kết thúc, chưởng môn chưa đến điểm cuối, chưởng môn ở vị trí giữa tương đối lệch về phe thủ, thì phe công thắng;  Ngược lại phe thủ thắng. Khi thời gian thi đấu kết thúc, chưởng môn ở điểm giữa, thì phe thủ thắng.
 • Quy tắc di chuyển của chưởng môn: Đối chiến vào giai đoạn chiến đấu chưởng môn sẽ xuất hiện ở trong map, vị trí của chưởng môn có thể hiện ở trong bản đồ phím “M”, ở giai đoạn chiến đấu trong 5 phút chưởng môn sẽ tiến hành thi đấu nội lực tại chỗ; Sau 5 phút chưởng môn mới di chuyển vị trí.
 • Phán đoán di chuyển của chưởng môn dựa vào: Trong phạm vi 25 mã xung quanh chưởng môn khi số người hai bên lớn hơn hoặc bằng 40 người, chưởng môn sẽ di chuyển vị trí. Số người hai phe trong phạm vi 25 mã xung quanh có thể biết được ở giao diện thanh tiến độ.

 • Quy tắc cứ điếm: Trong map chiến đấu Tông Phái Chiến tồn tại 6 cứ điểm: Tân Kim, Canh Kim, Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Giáp Mộc, Ất Mộc, chiếm cứ điểm sẽ được cộng thêm thuộc tính cho trận doanh phe mình.
 • Chiếm cứ điểm: Trong bản đồ có 6 cứ điểm, bắt đầu là trạng thái chưa chiếm lĩnh, khi số người hai bên lớn hơn hoặc bằng 12 người mới tăng thêm tiến độ, đoạt cứ điểm có cộng thêm trạng thái tăng ích.

Cách nhận tích điểm cá nhân

 • Thông qua tiêu diệt người chơi trận doanh phe địch hoặc bản thân ở 6 khu vực cứ điểm để tăng tích điểm cá nhân.

Cách tính tích điểm và chiến tích

 • Tiêu diệt người chơi phe địch, tăng 4 điểm tích điểm cá nhân.
 • Ở 6 khu vực cứ điểm mỗi 80s, tăng 1 điểm tích điểm cá nhân.
 • Mỗi nhận được 1 lần trợ công, tăng 2 điểm tích điểm cá nhân.
 • Cứ gây 20000 điểm sát thương, tăng 4 điểm tích điểm cá nhân, tăng giới hạn 300 điểm (Tích điểm cá nhân khi chiến trường kết thúc thống nhất tiến hành tổng kết xếp hạng).

Phát thưởng

 • Khi chiến trường kết thúc, sẽ dựa vào tích điểm cá nhân cuối cùng tiến hành phát thưởng, biểu hiện càng tốt, thưởng càng hậu hĩnh. Hai bên đối chiến đều sẽ nhận được một phần thưởng (không có tích điểm cá nhân không thể nhận thưởng)
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 1: Top 1 - 3.
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 2: Top 4 - 10.
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 3: Top 11 - 50.
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 4: Top 51 - 100.
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 5: Top 101 - 250.
 • Túi thưởng tích điểm cá nhân hạng 6: Top 251 - 400.
Chú ý:
 • Phân tích tông phái: Người chơi từ cùng 1 môn phái hạ sơn, dịch dung, gia nhập ẩn thế, những người chơi này chúng ta gọi chung là "tông phái".