Thêm một hoạt động mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Phi Hoa Kiếm Ảnh, chư vị cùng khám phá nhé!

Thời gian mở

  • Từ 12h00 - 23h00 thứ 5 đến chủ nhật.

Quy mô cách chơi

  • 18 người (3 người phân thành 1 đội).

Điu kin báo danh

  • Đơn hoặc đội (Mỗi ngày có thể tham gia 8 trận).

Chiến trường

  • Thành Tô Châu.

Giới thiệu cách chơi

  • Sau khi vào chiến trường, người chơi có thể tìm rương rơi trong map, trong rương có các loại tài nguyên, bao gồm vũ khí, phòng cụ, nội công, võ học…, người chơi có thể dùng để vũ trang cho bản thân, cũng có thể thông qua tiêu diệt người chơi khác, để đoạt vật phẩm của người khác.

  • Đến gần và đối mặt với đội hữu bị ngã hoàn thành thao tác thanh đọc có thể đỡ đội hữu đứng dậy.
  • Tìm Y Sư trong map có thể giúp đội hữu tử trận trở về lại chiến trường.
  • Trước khi Kỳ Lân Yên bao phủ khắp toàn thành, người sống sót đến cuối cùng, là thắng.

Chú ý:
  • Người chơi tích cực tham gia Danh Thành Phong Vân, đạt mục tiêu mỗi tuần chỉ định xong, có thể nhận được nhiều thưởng như Túi Thưởng Địa Giai Danh Thành Phong Vân, Túi Thưởng Thiên Giai Danh Thành Phong Vân