Tên chiêu thức

Cấp

Loại

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Tứ Hoang Du Sóc

12

Gần-Công nhiều

Thực

2s

5m

Ngồi xổm lộn xuống, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch phía trước, và thêm trạng thái Hoang Đằng

Dã Tận Hoang Lưu

12

Gần-Công nhiều

2s

5m

Xoay thân đập manh, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch trong 5m phía trước, thành công đánh phá đỡ đòn của kẻ địch có thể đánh ngã đối phương.

Thú Ngự Bát Hoang

12

Tăng đơn

Đỡ

1s

0m

Xoay cơ thể múa côn, lấy thủ thay công, sau khi đỡ đòn thành công nhận được trạng thái Bát Hoang, duy trì 10s, có thể cộng dồn 6 tầng;  Khi sử dụng Thần Lãng Cuồng Tiêu, Đằng Vân Bát Mặc miễn dịch trạng thái khống chế

Hoang Thiên Nhất Nhai

12

Gần-Công Đơn(Khóa)

Thực

6s

3m

Động tĩnh tự nhiên, đập mạnh gây sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Bôn Đằng Xúc Liệt

12

Gần-Công Đơn(Khóa)

Thực

8s

3m

Một tay múa côn, bay lên tung đòn, gây sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Thần Lãng Cuồng Tiêu

12

Gần-Công nhiều

Thực

10s

8m

Chống địch như tường thành, phá địch như sấm sét, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch xung quanh, tấn cống mục tiêu ở trạng thái Hoang Đằng có thể khiến mục tiêu đơ 1s

Đằng Tường Suất Vũ

12

Xa-Công đơn

Thực

12s

8m

Gây sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi, đồng thời kéo kẻ địch chưa đỡ đòn đến gần.

Đằng Vân Bát Mặc

12

Gần-Công nhiều

Thực (Nộ)

12s

6m

Quét sạch mây mù, đập như sấm sét, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch xung quanh, đồng thời dần kéo kẻ địch xung quanh đến gần, đòn cuối đánh bay kẻ địch.

 

* Một vài hình ảnh