Hiệu quả võ kỹ [Tam Dương Huyền Châm] - [Sơ Lạc]:

Hiệu quả võ kỹ [Tam Dương Huyền Châm] - [Sơ Lạc]
Võ kỹ Mô tả
Kim Ti Đoạn Hồn - Sơ Lạc

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Khi phe địch ở trạng thái đoạn hồn khiến cho kẻ địch giảm tốc 30%.

Phi Châm Dẫn Huyệt - Sơ Lạc

- Sau khi trạng thái "Dẫn Huyệt" kết thúc tăng thêm cho mục tiêu 50% hiệu quả hồi phục khí huyết, duy trì 5s, mỗi giây giảm 10%.

- Trong thời gian duy trì trạng thái "Phi Châm" chịu sát thương, giảm tốc thêm 10%, duy trì 5s, có thể cộng dồn 3 tầng. Khi trạng thái "Phi Châm" kết thúc xóa trạng thái giảm tốc.

Thiên Nữ Tản Hoa - Sơ Lạc

- Chiêu thức không cần trữ đủ lực cũng có thể thi triển, nhưng giảm lượng hồi phục ban đầu, thời gian trữ lực càng dài lượng hồi phục càng cao.

- Sau khi trữ đủ lực thi triển kỹ năng sẽ thêm cho đội hữu trạng thái "Thiên Nữ Tản Hoa - Sơ Lạc": Trong 5s bản thân chịu sát thương bạo kích thì hồi phục thêm 10% điểm sinh lực đã tổn thất; Chỉ được kích hoạt 1 lần.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Chỉ Chỉ] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Ô Mặc Thước Pháp] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh