Hiệu quả võ kỹ [Long Hổ Bá Vương Quyền] - [Long Hổ Phá]:

Hiệu quả võ kỹ [Long Hổ Bá Vương Quyền] - [Long Hổ Phá]
Võ kỹ Mô tả
Mãnh Long Thám Trảo - Long Hổ Phá

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Nếu bản thân có trạng thái “Phác Thực” Tầng 5, là có thể nhận được trạng thái "Hóa Long".

Long Du Bát Hoang - Long Hổ Phá

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Nếu bản thân tồn tại “Long Tường”, quá trình xuất chiêu là Hoàng Bá Thế.

Phong Hổ Vân Long - Long Hổ Phá

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Nếu bản thân tồn tại "Long Tường", quá trình xuất chiêu là Hoàng Bá Thế.

Hắc Hổ Thâu Tâm - Long Hổ Phá

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Phá phòng thành công sẽ thêm cho bản thân trạng thái “Phác Thực” Tầng 5; Hiệu quả thêm của trạng thái “Toái Tâm”: Sử dụng khinh công sẽ té ngã.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Long Hổ Phá] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Long Hổ Bá Vương Quyền] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh