Võ Đang

Giới thiệu Trấn Phái Võ Đang 

Võ Đang phái ủng hộ đạo giáo, tổ sư Võ Đang lấy dịch lý thuật học ngộ ra tuyệt học trấn phái Thái Cực Quyền, giang hồ có câu "Thiên hạ võ học dĩ khoái vi tôn, duy khoái bất phá", Thái Cực Quyền thì ngược lại lấy nhu khắc cương, lấy chậm đánh nhanh, lại có thể có chỗ bất bại. Thái Cực Quyền công có 8 thức, phân ra:  Bạch Hạc Lượng Sí, Dã Mã Phân Tông, Song Phong Quán Nhĩ, Kim Kê Độc Lập, Như Phong Tự Bế, Giao Long Xuất Hải, Lãm Tước Vĩ, Khai Thái Cực, đệ tử Võ Đang nếu muốn học được tuyệt môn trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Tử Tiêu Địa Cung. 

 

Tọa độ đổi võ học trấn phái Võ Đang (466 344).

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Võ Đang.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Thái Cực Đồ Ấn để đổi.

 

    Thái Cực Quyền

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Bạch Hạc Lượng Sí

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chưởng phong lẫm liệt, đánh bại kẻ địch tạo thành 94 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Đồng thời tăng"Niêm Kình" cho địch: khiến địch giảm 10% tốc độ di chuyển, hiệu quả có thể xếp chồng.

Dã Mã Phân Tông

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chiêu tiên phong, tả hữu khai cung, tập kích mục tiêu, tạo thành 157 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Nếu ra chiêu trong 5s sau khi đỡ đòn thành công sé có thể đánh bay mục tiêu. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Song Phong Quán Nhĩ

 

Hư chiêu (Thái Cực)

Xảo lực hư kích, gây cho địch 63 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn), khi phá đòn của địch, khiến địch tạm thời không thể dùng hư chiêu. Nếu cản thành công trong 5s dùng, có thể kéo dài: Thời gian kẻ địch bị phá phòng không thể đỡ đòn.

Kim Kê Độc Lập

 

Chống đỡ (Thái Cực)

Thái Cực Bí Kỹ, có 2 tư thế tự do chuyển đổi. Phòng thủ: Nếu mục tiêu trúng "Niêm Kình" thì đỡ đòn thành công sẽ tự dùng lực chạy: Thuận thế ném kẻ công kích sang 1 bên, khiến kẻ địch xung quanh chịu sát thương thay mình. Công kích: Đỡ đòn thành công, tăng "Dẫn Kình" cho bản thân: Khi dùng bộ Thái Cực Quyền, công kích kèm sát thương âm, mỗi lần công kích hao tổn 1 tầng "Dẫn Kình".

Như Phong Tự Bế

 

Khí Chiêu (Thái Cực)

Lấy nhu khắc cương, vận công tăng "Nã Kình" cho bản thân: Loại trừ trạng thái xấu, hấp thu bộ phận sát thương. Khi "Nã Kình" bị phá hoặc hết thời gian, sẽ phản đòn sát thương sang kẻ địch xung quanh.

Giao Long Xuất Hải


Thực chiêu (Thái Cực)

Long đằng xuất hải, khí lực dâng cao, tạo thành 157 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn). Cường lực có thể đánh rơi tất cả đơn vị trên không âm mưu tới gần. Nếu cản thành công xuất chiêu trong 5s, sẽ khiến kẻ địch 2 chân mềm nhũn: Không thể nhảy và dùng khinh công.

Lãm Tước Vĩ

 

Khí Chiêu (Thái Cực)

Thế vu hồi, lấy lùi mà tiến, thêm "Hóa Kình" cho bản thân: hấp thu sát thương bộ phận, đồng thời hồi MP và HP.

Khai Thái Cực

 

Nộ chiêu (Thái Cực)

Phân Khai Thái, xoay chuyển càn khôn, hư không chuyển đổi, gây cho địch 1096 điểm sát thương dương (gồm 3 đòn). Đồng thời đoạt năng lực khống chế của địch, kéo địch lại gần, rồi đánh bay.