Thiếu Lâm

Giới thiệu Trấn Phái Thiếu Lâm

Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm, Thiếu Lâm công phu bao la vạn tượng, không những có tuyệt thế nội công Dịch Cân kinh, còn có 72 tuyệt kỹ danh trấn giang hồ, Long Trảo Thủ được xếp vào một trong những tuyệt học trấn phái. Long Trảo Thủ phân 7 thức, phân ra: Đảo Hư, Nã Vân, Thủ Khuyết, Bao Tàn, Tróc Ảnh, Phê Kháng, Bổ Phong, đệ tử Thiếu Lâm nếu muốn học được tuyệt môn trấn phái phải vượt qua được khảo nghiệm của Mộc Nhân Hạng

 

Tọa độ đổi võ học trấn phái Thiếu Lâm (805 371).

Điều kiện

Gia nhập môn phái Thiếu Lâm.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Thiết La Hán để đổi.

 Long Trảo Thủ 

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Đào Hư

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Lực đánh nện xuống, đánh mạnh kẻ thù phía trước tạo thành 113 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn), và thêm cho mục tiêu trạng thái "Hư": giảm tốc độ di chuyển, hiệu quả có thể xếp chồng.

Bộ Phong

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Ngưng khí với vuốt, xuyên qua mà ra, gây cho mục tiêu 188 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Nếu đối phương ở trạng thái "Khuyết" thì sẽ tạm thời không thể sử dụng khinh công trong 2s.

Nã Vân

 

Hư chiêu (Dương Cương)

Dĩ hư dẫn thực, nã niết mệnh môn, gây cho địch 76 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn). Nếu kẻ địch phá vỡ, sẽ tăng thêm trạng thái "Khuyết" và "Hư.

Thủ Khuyết

 

Chống đỡ (Dương Cương)

Thế phòng ngự, đỡ đòn xong sẽ thêm cho người tấn công trạng thái "Khuyết": khi thi triển khinh công sẽ tốn thêm điểm khinh công, hiệu quả có thể xếp chồng 3 tầng.

Bão Tàn

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức xung phong, tay như cung, bao trọn đánh, gây cho mục tiêu 188 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Nếu mục tiêu nằm ở trạng thái "Hư" sẽ định thân. (Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

Tróc ảnh

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Phi thân vô ảnh, trảo kình tỏa tâm, gây cho mục tiêu 188 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn), tăng 1 tầng "Hư" cho mục tiêu. Nếu ở dưới đất công kích mục tiêu trên không, sẽ đánh rơi mục tiêu kèm thêm sát thương.

Phê Kháng

 

Nộ chiêu (Dương Cương)

Long Đằng Di Bộ, Thần Trảo Thám Thân, liên kích mục tiêu tạo thành 695 điểm sát thương dương (gồm 7 đòn).