Quân Tử Đường

Giới thiệu Trấn Phái Quân Tử Đường

Quân Tử Đường xuất thân từ phái Tiêu Dao, ung dung tự tại, võ học Quân Tử Đường lấy đó làm yêu cầu, võ học trấn phái Ngọc Tiêu Kiếm Pháp nếu có thể học đến cảnh giới cao nhất sẽ uy lực vô song. Ngọc Tiêu Kiếm Pháp có 7 chiêu thức gồm: Vân Tâm Xuất Tụ, Tiêu Sử Thừa Long, Kim Thanh Ngọc Chấn, Hưởng Cách Lâu Đài, Sơn Ngoại Thanh Âm, Trạo Ca Trung Lưu, Phượng Khúc Trường Minh, đệ tử Quân Tử Đường nếu muốn học tuyệt học trấn phái phải vượt qua khảo nghiệm của Quy Ly Trang.

 

Tọa độ đổi võ học trấn phái Quân Tử Đường (518 467).

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Quân Tử Đường.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Tiêu Dao Thư Giản để đổi.

 

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Vân Tâm Xuất Tụ

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Kiếm khí khuấy động, gây cho mục tiêu 90-93 điểm sát thương nhu, tổng 1 đòn. Đồng thời thêm "Vân Tâm" cho mục tiêu: khiến mục tiêu giảm tốc.

Tiêu Sử Thừa Long

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Chiêu thức xung phong, kình liên tróc kích, gây cho mục tiêu 241-244 sát thương nhu, tổng 3 đòn. Mỗi lần tấn công đều sẽ bắn ra nhuệ khí "Thừa Long": sát thương liên tỏa nhảy 3 lần (Dùng khinh công tiếp cận đối thủ).

Kim Thanh Ngọc Chấn

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Ngọc Tiêu Tuyệt Kỹ, thân kiếm rung lên, phóng 1 đợt sóng âm đến mục tiêu, có thể bắn liên tục vào địch. Mục tiêu bị sóng âm bắn tạo thành: sát thương công, choáng 1s, hạn chế khinh công 4s. Bắn tối đa 5 lần bắn.

Hưởng Cách Lâu Đài

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Kiếm tẩu quy nhất, thanh thế hào hùng, gây cho địch 62-65 điểm sát thương nhu. Khi phá phòng thành công, khiến mục tiêu bất động

Sơn Ngoại Thanh Âm

 

Chống đỡ (Âm Nhu)

Loại trừ tạp niệm, giữ vững tinh thần, khi đỡ đòn thành công, tăng "Thanh Âm": Khi trạng thái này chồng đến tầng 15, xóa thời gian hồi khí "Kim Thanh Ngọc Chấn" (Khoảng cách 15s).

Trạo Ca Trung Lưu

 

Khí Chiêu (Âm Nhu)

Dĩ thanh vi kiếm, dĩ kiếm vi thanh, tạo 1 lá chắn âm thanh: kẻ địch trong phạm vi lá chắn sẽ không ngừng mất khí huyết, duy trì 16s.

Phượng Khúc Trường Minh

 

Nộ chiêu (Âm Nhu)

Ngọc Tiêu Kiếm Khởi, xuyên phá không trung, gây 708-711 sát thương nhu (gồm 11 đòn) cho địch xung quanh. Sóng âm quấy nhiễu quân địch, khiến chúng rơi vào trạng thái "Mê hồn": giảm lực công, hiệu ứng ấn phím hỗn loạn (Đảo lộn trên dưới trái phải), địch trên không mất phương hướng rơi xuống đất.