Nga Mi 

Giới thiệu Trấn Phái Nga Mi

Nga Mi luôn mang âm điệu thấp, nhưng được liệt vào một trong tám môn phái, có điểm mạnh riêng của mình. Nga Mi không những công phu quán tuyệt giang hồ, một trong những tuyệt học trấn pháp là Ngọc Nữ Kiếm Pháp càng linh hoạt. Ngọc Nữ Kiếm Pháp có 8 thức, phân ra: Mộc Lan Hồi Xạ, Phân Hoa Phật Liễu, Lãng Tích Thiên Nhai, Cử Án Tề Mi, Tiểu Viện Nghệ Cúc, Hạo Uyển Ngọc Trạc, Lãnh Nguyệt Khuy Nhân, Thái Bút Họa Mi, đệ tử Nga Mi nếu muốn học tuyệt học trấn phái phải vượt qua khảo nghiệm của Xá Thân Nhai.

 

Tọa độ đổi võ học trấn phái Nga Mi (493 100).

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Nga Mi.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Sĩ Nữ Tỏa Nhan Đồ để đổi.

 Ngọc Nữ Kiếm Pháp   

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Mộc Lan Hồi Xạ

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Trì kiếm ngọc vị, nhất cố khuynh thành, tạo thành 83-83 điểm sát thương nhu với kẻ địch trước mắt (tổng 1 chiêu), chiêu thức có thể trữ lực, tăng uy lực chiêu thức, sau khi trữ đầy lực:  Bá Thể khi phóng ra, có thể đánh bay đơn vị trước mặt.

Phân Hoa Phất Liễu

 

Hư chiêu (Âm Nhu)

Kiếm đào lưu quang, trừng triệt bích không, tạo thành 62-65 điểm sát thương nhu với mục tiêu trước mặt (tổng 1 chiêu), khi phá phòng thành công:  đánh bay mục tiêu, đồng thời thêm cho mình 3 tầng "Ám Kình".

Lãng Tích Thiên Nhai

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Chiêu thức đột kích, mềm mại uyển chuyển, tạo thành 145-148 sát thương nhu với mục tiêu (tổng 2 chiêu), đồng thời thêm 1 tầng "Ám Kình" (Chiêu này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ)

Thái Bút Họa Mi

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Ngọc Nữ Kiếm Pháp, 1 chiêu chưa xong, 2 chiêu kết thúc ngay, nâng kiếm hướng thẳng phi kích mục tiêu, tạo thành 110-113 điểm sát thương nhu (tổng 1 chiêu), có thể liên tục tấn công 2 lần, mỗi lần thêm 1 tầng “Ám Kình” cho bản thân. (Chiêu thức này chỉ được tấn công mục tiêu trên không)

Cử Án Tề Mi

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Phụng vũ cửu thiên, phi thân hồi hoàn, kiếm phong làm địch xung quanh quay cuồng, tạo thành 145-148 điểm sát thương nhu (tổng 5 chiêu), đồng thời thêm 1 tầng "Ám Kình" cho bản thân.

Tiểu Viên Nghệ Cúc

 

Thực chiêu (Âm Nhu)

Thu thủy trường thiên, lạc hà cô vụ, trực tiếp tấn công mục tiêu trên không, tạo thành 145-148 điểm sát thương nhu (tổng 1 chiêu), sau khi ép mục tiêu đến mặt đất, Dư Kình sẽ làm chấn thương địch xung quanh. Đồng thời dựa vào số tầng “Ám Kình” của bản thân để thêm sát thương, sau khi dùng xóa “Ám Kình” này (Chiêu này chỉ nhắm vào mục tiêu trên không)

Hạo Uyển Ngọc Trạc

 

Chống đỡ (Âm Nhu)

Phong thái thướt tha tựa tuyết, khi bản thân mang trạng thái "Ám Kình", sau chống đỡ thành công:  sẽ khiến bản thân không bị đánh bay, đánh ngã hay đánh rớt trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Lãnh Nguyệt Khuy Nhân

 

Nộ chiêu (Âm Nhu)

Tiêm tiêm toái bộ hồi phong lưu tuyết, khôi khôi trường kiếm nhược tức nhược li, tạo cho mục tiêu 585-588 điểm sát thương nhu (tổng 8 chiêu), mỗi lần tấn công dựa vào số tầng “Ám Kình” của bản thân để thêm sát thương.