Cửu Âm Chí

Cửu Âm Chí - Sự kiện Trấn Phái

Cửu Kiếm Lý Thị rất thèm thuồng vùng đất trù phú Đại Minh, nuôi ngựa mài vũ khí, cử sứ giả đến trung nguyên lập ra Tụ Hiền Các, mua chuộc nhân tâm, tụ tập những hung đồ bại hoại võ lâm gây tranh đấu trên giang hồ, mưu đoạt chí bảo. 

Giải thích sự kiện

      Tất cả nhiệm vụ trong sự kiện Trấn Phái không diễn ra trong cùng 1 thời gian. 

Lưu trình

      Trước tiên cần làm 5 nhiệm vụ Tín Sứ, Thu Thập Thẻ Danh Phận, Thu Thập Huyền Thiết Lệnh, Oa Tường Cước, Thu Thập Môn Phái.

      Sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ này, mở nhiệm vụ "Công đánh Tụ Hiền Các", nhiệm vụ này cũng có lưu trình riêng.

      Diệt 8 phản đồ của bát đại môn phái trong Hoàn Tú Sơn Trang.

      Tiêu diệt 2000 Tử Sĩ Tụ Hiền Các.

      Diệt boss cuối cùng "Công Chúa Cửu Kiếm", hoàn thành nhiệm vụ, mở cấm địa môn phái.

Nhiệm vụ

   Nhiệm vụ 1: Tín Sứ

Số lượng cần hoàn thành: 1500

Nội dung: Thực lực người chơi đạt Kỳ Tài Xuất Chúng có thể đến môn phái tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi người chỉ nhận 1 lần. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được tôn hiệu "Thiếu Niên Cuồng" hiếm có! Nhanh chân lên, số lượng có hạn. 

  Nhiệm vụ 2: Thu Thập Thẻ Danh Phận

Số lượng cần hoàn thành: 1000

Nội dung: Tiêu diệt nhóm vận tiêu Cửu Kiếm sắp tiến vào cấm địa, quân địch phân tán khắp nơi, mọi người cần chia ra tìm kiếm, sau khi tiêu diệt được sẽ nhận được Thẻ Danh Phận, dùng thẻ này đến chỗ tỳ nữ môn phái đổi thưởng. 

  Nhiệm vụ 3: Thu Thập Huyền Thiết Lệnh

Số lượng cần hoàn thành: 5000

Nội dung: Thực lực người chơi đạt Kỳ Tài Xuất Chúng có thể tìm đến người Cửu Kiếm xa lạ trong các thành lớn lãnh Huyền Thiết Lệnh, mỗi chỗ NPC chỉ có thể nhận 1 lần, sau khi lãnh Huyền Thiết Lệnh giao cho Tô Châu Hoàn Tú Sơn Trang-An Tại Hi đổi thưởng, có tỷ lệ nhận được quà thưởng phẩm chất cao (mang Huyền Thiết Lệnh trên người sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, bị người khác phát hiện sẽ nổi lòng tà tâm. Người mang Huyền Thiết Lệnh bị giết thì sẽ làm rớt lệnh bài). 

  Nhiệm vụ 4: Oa Tường Cước

Số lượng cần hoàn thành: 7500

Nội dung: Phá hoại công sự phòng ngự, giảm thực lực Tụ Hiền Các (mỗi người có thể làm 5 lần). 

  Nhiệm vụ 5: Thu Thập Môn Phái

Số lượng cần hoàn thành: 9999

Nội dung: Mọi người đều có thể chuẩn bị công đánh Tụ Hiền Các, đại hiệp luôn lấy đại cục làm trọng, cố gắng thu thập Hàn Nha Thảo! Mỗi lần cống hiến Hàn Nha Thảo được tính theo nhóm; sau khi hiến đủ, người xếp đầu trong BXH cống hiến sẽ nhận được Ngũ Vị Vân Cẩm Hạp (bên trong có chứa Viêm Dương Đao Pháp, Câu Hồn Thất Đoạt, Cầu Bại Côn Pháp, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Thiết Đầu Công, có thể tu luyện đến cấp 3), đồng thời mỗi lần cống hiến đều có cơ hội nhận được đạo cụ kỷ niệm. 

 Nhiệm vụ 6: Công đánh Tụ Hiền Các

Nội dung: Thời cơ tấn công Tụ Hiền Các đã đến, các anh hùng hào kiệt đã tiến vào Hoàn Tú Sơn Trang, phát hiện Cửu Kiếm Vương Tử chính là con gái, hãy tiêu diệt phản đồ và Cửu Kiếm Công Chúa đoạt lấy võ học trấn phái và Giang Sơn Cẩm Bạch. 

Bước 1: Diệt 8 phản đồ của bát đại môn phái.

Bước2: Tiêu diệt 2000 Tử Sĩ Tụ Hiền Các.

Bước3: Hạ gục "Công Chúa Cửu Kiếm".

Hiệp sĩ tham gia tiêu diệt Cửu Kiếm Công Chúa sẽ nhận được tôn hiệu: Xạ Tham Lang!

Người ra tay giết chết công chúa sẽ nhận được tôn hiệu: Sĩ Vô song! 

Mở cấm địa thí luyện môn phái

      Sau khi hoàn thành sự kiện Trấn Phái, người chơi có thực lực đạt Ngạo Thị quần Hùng sẽ có thể đến NPC môn phái lãnh nhiệm vụ thí luyện cấm địa môn phái (cần người chơi có môn phái tương ứng mới có thể mở cấm địa, vào cấm địa thì không hạn chế môn phái). 

Mở võ học Trấn Phái

      Sau khi hoàn thành sự kiện Trấn Phái, người chơi có thể mở hộp quà thưởng đổi võ học trấn phái của môn phái, số lượng đổi cụ thể dựa vào cấp kỹ năng. (vật phẩm cần để đổi được võ học Trấn Phái của người chơi thường sẽ nhiều hơn người chơi Danh Tuấn Giang Hồ). 

Mở bảo vật trấn phái

     Trong cấm địa môn phái sẽ có rơi ra bảo vật môn phái đặc thù, thuộc tính của bảo vật môn phái sẽ giúp võ học môn phái càng mạnh thêm