Cực Lạc Cốc

Giới thiệu Trấn Phái Cực Lạc Cốc

Võ học Cực Lạc Cốc vốn ra oai thế lực, ra tay tàn độc, chỉ cần nghe nói đến tuyệt học trấn phái Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của Cực Lạc là đã thất kinh hồn vía. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm gồm 9 chiêu thức: Kiếm Xuất Phong Hầu, Hồi Phong Đoạt Nguyệt, Thanh Phong Cát Diện, Tỏa Uyển Đoạn Kiếm, Cung Thân Vọng Nguyệt, Đê Thủ Lạc Ngoa, Thoái Bộ Phản Yến, Lưu Quang Chuyển Thệ, Sát Thần Diệt Phật, đệ tử Cực Lạc Cốc muốn học được tuyệt học phải vượt qua khảo nghiệm của của Tiêu Hồn Động.

Tọa độ đổi võ học trấn phái Cực Lạc Cốc (162 -2).

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Cực Lạc Cốc.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Nhược Khuyết Bí Tịch để đổi. 

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Kiếm Xuất Phong Hầu

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chiêu thức nhạy bén, đường kiếm điêu luyện, kiếm khí tấn công địch trực tuyến, tạo thành 90-93 điểm sát thương âm (gồm 2 đòn). Đồng thời khiến địch rơi vào trạng thái "Cấm Ăn": Trong 1 khoảng thời gian không thể ăn uống.

Hồi Phong Đoạt Nguyệt

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Tung kiếm liên trảm, gây cho mục tiêu 200-203 điểm sát thương âm (gồm 4 đòn). Lúc trúng mục tiêu, sẽ giảm lượng tụ huyết của mục tiêu dẫn đến tắc nghẽn. Nếu công kích vì "Thoái Bộ Phản Yến" mà đánh choáng địch thì sẽ đánh gục địch.

Thanh Phong Cát Diện

 

Hư chiêu (Thái Cực)

Thế Nhất Kiếm đánh địch, tạo thành 62-65 điểm sát thương âm (gồm 1 đòn). Lúc phá xong phòng ngự, tăng hiệu quả tiêu diệt địch và tăng hiệu quả miễn dịch tạm thời của địch.

Tỏa Oản Đạn Kiếm

 

Chống đỡ (Thái Cực)

Thế phòng thủ, thu thân kiếm, mỗi lần đỡ thành công sẽ có 20% xác suất giảm 2 điểm Nộ khí của người tấn công.

Cung Thân Vọng Nguyệt

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chiêu thức xuyên vân, ngưng tụ kiếm khí và đột ngột xuất kiếm, gây cho mục tiêu 90-93 điểm sát thương âm (gồm 1 đòn). Có thể đánh bay địch trên không và tiêu hao nhiều chiêu thức của địch, đồng thời dựa vào tiêu hao để tạo sát thương cho địch. Thủ pháp điều tức đặc biệt, giúp chiêu thước trong 4s trước khi hồi có thể thi triển 3 lần.

Đê Thủ Lạc Ngoa

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chiêu thức vô tình, đâm kiếm vào đất, nhảy về sau, gây cho mục tiêu 241-244 điểm sát thương âm (gồm 2 đòn). Đòn cuối cùng của chiêu thức có thể đánh bay địch. (Chiêu thức chỉ thi triển với mục tiêu đã ngã xuống đất)

Thoái Bộ Phản Yến

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Đòn đánh trả, kiếm khí gây cho mục tiêu 145-148 điểm sát thương âm (gồm 1 đòn). Khi mục tiêu trong phạm vi 8m xung quanh sẽ chịu tiếp sát thương. Sau 4s nếu vẫn còn xung quanh sẽ bị choasng 3s. (Chiêu này bị mục tiêu chống đỡ thì thời gian hồi xuất chiêu lần sau sẽ giảm 1 nửa)

Lưu Quang Chuyển Thệ

 

Thực chiêu (Thái Cực)

Chiêu thức Trữ Lực, lưu quang kiếm khí, thuận thế thi triển, gây cho mục tiêu 145-148 điểm sát thương âm. Mục tiêu bị trúng chiêu sẽ bị định thân, thời gian định thân có liên quan đến thời gian trữ lực. (Sau khi trữ lực, uy lực chiêu thức gia tăng).

Thí Thần Diệt Phật

 

Nộ chiêu (Thái Cực)

Đoạt Mệnh tuyệt kỹ, vô mệnh vô tình, gây cho mục tiêu 452-455 điểm sát thương âm (gồm 6 đòn). Khi lượng khí huyết của mục tiêu dưới 24%, sẽ tạo sát thương gấp đôi.