Cẩm Y Vệ

Giới thiệu Trấn Phái Cẩm Y Vệ

Khi đối mặt với Cẩm Y Vệ thì mục tiêu đã hết hy vọng sống sót, võ học trấn phái của Cẩm Y Vệ gồm có Huyết Sát Đao, Dưng Cương Chí Mãnh, Sách Hồn Đoạt Mệnh. Huyết Sát Đao có 8 chiêu thức gồm: Huyết Tẩy Sơn Hà, Cản Tận Sát Tuyệt, Đao Quang Huyết Ảnh, Huyết Chiến Bát Phương, Huyết Nhiễm Hồng Trần, Tá Đao Sát Nhân, Cách Sát Vật Luận, Hàn Phong Ẩm Huyết, đệ tử Cẩm Y Vệ muốn học được tuyệt học phải vượt qua khảo nghiệm của Ngục Hạ Chi Ngục.

Tọa độ đổi võ học trấn phái Cẩm Y Vệ (364 -88). 

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Cẩm Y Vệ.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Mật Tín để đổi.

Huyết Sát Đao Pháp

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Huyết Tẩy Sơn Hà

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Đào tâm huyết trảo, đoạt oản phi xuất, nhốt địch trong 2 s, và tạo thành 140-142 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Địch bị vây sẽ nhiễm "Huyết Sát Đao Khí": không ngừng làm bỏng đồng đội trong phạm vi 5m xung quanh, duy trì 6s

Cản Tận Sát Tuyệt

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức thô bạo, diệt cỏ tận gốc, xuất phi trảo vây lấy mục tiêu, và đưa bản thân đến cạnh mục tiêu, thừa thế chém mạnh 1 đao, gây cho mục tiêu 172-175 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn).

Đao Quang Huyết Ảnh

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức tấn công, lưỡi đao sắc bén, huyết nhục sục sôi, gây cho mục tiêu 145-148 điểm sát thương dương (gồm 2 đòn). Đờng thời thiêu đốt mục tiêu, khiến mục tiêu tiếp tục chịu sát thương, duy trì 6s. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận mục tiêu)

Huyết Chiến Bát Phương

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Hồng hoang khai thiên cử, huyết chiến định bát phương, vung mạnh một đao xuống đất, chấn động địch ở xung quanh và tạo thành 145-148 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn). Tiêu hao “Thị Huyết Dục Niệm” tầng 3, có thể dùng chiêu này kèm theo hiệu quả Bá Thể.

Huyết Nhiễm Hồng Trần

 

Hư chiêu (Dương Cương)

Khuy địch huyết mạch, luân hồi huyết trảm, gây cho địch 62-65 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn). Phá phòng thành công tăng thêm “Hồng Trần” cho địch: Giảm mạnh sát thương khi địch tấn công, nhưng sẽ hồi phục dần dần.

Tá Đao Sát Nhân

 

Chống đỡ (Dương Cương)

Hà tì bất báo, mỗi lần chặn thành công sẽ nhận được 1 tầng "Thị Huyết Dục Niệm" (có thể xếp chồng 3 tầng). Có thể tăng 20% hiệu ứng Hấp Huyết, mỗi lần tấn công tiêu hao 1 tầng dục niệm.

Cách Sát Vật Luận

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Dục huyết phần thiên, bác mệnh nhất trảm, gây cho địch phía trước 145-148 điểm sát thương dương (gồm 1 đòn). Khí huyết bản thân càng thấp, sát thương chiêu thức càng cao.

Hàn Phong Ẩm Huyết

 

Nộ chiêu (Dương Cương)

Tàn sát đáng sợ, ăn tươi nuốt sống, đá đổ mục tiêu, tạo thành 447-450 điểm sát thương dương (gồm 7 đòn). Đồng thời hấp huyết của địch để hồi phục vết thương, hiệu ứng hấp huyết 20% (tấn công bị đỡ đòn thì không có hiệu ứng hấp huyết).