Cái Bang

Giới thiệu Trấn Phái Cái Bang

Cái Bang là một bang lớn trong thiên hạ lấy nhân số làm mạnh, Cái Bang Đệ Tử không những có tinh thần nghĩa hiệp , mà võ học cũng danh chấn giang hồ, một trong những tuyệt học trấn phái là Đả Cẩu Bổng Pháp có thể nói nhất tuyệt giang hồ. Đả Cẩu Bổng Pháp có 8 thức, phân ra: Khiêu Bát Cẩu Trảo, Tà Đả Cẩu Bối, Khoái Kích Cẩu Đồn, Dẫn Cẩu Nhập Trại, Áp Biển Cẩu Bối, Ngạ Cẩu Lan Lộ, Bát Cẩu Triều Thiên, Thiên Hạ Vô Cẩu, đệ tử Cái Bang muốn học được tuyệt học trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Hạnh Tử Lâm.

Tọa độ đổi võ học trấn phái Cái Bang (545 357.

Điều kiện:

Gia nhập môn phái Cái Bang.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Chén Ngọc Lưu Ly để đổi.

 

Đả Cẩu Bổng Pháp

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Khiêu Bát Cẩu Trảo

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Vung gậy tấn công, gây cho địch 90-93 điểm sát thương ngoại công (gồm 1 đòn). Và thêm trạng thái "Khiêu Bát" cho địch, có thể xếp chồng 3 lần.

Tà Đả Cẩu Bối

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Đột ngột tấn công, gây cho mục tiêu 145-148 điểm sát thương ngoại công (gồm 1 đòn), và tiêu hao 1 tầng "Khiêu Bát" trên người mục tiêu, hạn chế địch dùng hư chiêu .

Khoái Kích Cẩu Đồn

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức xung phong,  múa gậy đâm thẳng, gây cho mục tiêu 145-148 điểm sát thương ngoại công (gồm 4 đòn). Đồng thời tiêu hao 1 tầng "Khiêu Bát" trên người mục tiêu, hạn chế địch chống đỡ. (Dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Dẫn Cẩu Nhập Trại

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức xung phong, gây cho mục tiêu 215-218 điểm sát thương ngoại công (gồm 5 đòn). Đồng thời tiêu hao 1 tầng "Khiêu Bát" trên người mục tiêu, hạn chế địch di chuyển. (Dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Áp Biển Cẩu Bối

 

Hư chiêu (Dương Cương)

Chiêu hô hước, nội kình ngoại tỏa, làm cát bụi bay lên, tạo thành 62-65 điểm sát thương ngoại công (gồm 1 đòn). Khi kích phá địch đỡ đòn, tăng thêm trạng thái "Áp Biển": Dùng thêm khinh công tốn 15 điểm khinh công, duy trì 6s. Nếu mục tiêu bị kích phá đỡ đòn trên thân mang trạng thái "Trụy Lạc", khiến địch trong 2s không thể dùng khinh công.

Ngạ Cẩu Lan Lộ

 

Chống đỡ (Dương Cương)

Thế phòng ngự, khi đỡ đòn thành công làm nhiễu phản kích, tăng trạng thái "Khiêu Bát" cho người tấn công. Có xác xuất khiến người công kích bị "Tước Giới": trong 3s không thể dùng vũ khí. (Số tầng Khiêu Bát càng cao, xác suất bị tước vũ khí càng lớn)

Bát Cẩu Triều Thiên

 

Thực chiêu (Dương Cương)

Phá đất mà lên, luân côn thượng vũ, đánh bay địch không đỡ đòn xung quanh, tạo thành 145-148 điểm sát thương ngoại công (gồm 1 đòn). Thêm trạng thái "Trụy Lạc": 2 chân mềm nhũn, không thể nhảy.

Thiên Hạ Vô Cẩu

 

Nộ chiêu (Dương Cương)

Đả Cẩu thần kỹ, đánh điên cuồng, tạo thành 475-478 điểm sát thương ngoại công (gồm 9 đòn). Đòn cuối cùng đánh bay kẻ địch trong phạm vi 6m.