Võ Học Cao Cấp

 

 

Thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi! Đối diện với cuồng phong bão táp trong cảnh giới mới của võ học 6.6 Cửu Âm Chân Kinh, bạn sẽ bằng lòng với hiện tại, không nghĩ đến chuyện tiến thủ ư? 

 

Câu trả lời đương nhiên là sẽ không!

 

Ngày nay, với sự nỗ lực và chuyên tâm nghiên cứu không ngừng của chúng hào kiệt võ lâm, võ học sắp đạt đến bước đột phá hoàn toàn mới!

Để giúp bạn trở thành người chèo thuyền vững chắc trong sóng gió của đột phá võ học, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu qua một số thông tin võ học, giúp bạn sớm ngày đạt đến cảnh giới mới!

 

Cách nhận Cổ Phổ-II (tầng 7-8) 

 

    1. Người chơi trong các máy chủ lúc gặp kỳ ngộ, có khả năng nhận được nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ "Phệ Ma Tán" "Khiếu Hoa Kê" "Nữ Nhi Hồng".

 

 

 

 

    Đồng thời máy chủ mở trò chơi nhỏ "Mọi người đến náo nhiệt" vào thời gian bất kỳ ở Cực Lạc Cốc và Tô Châu, người chơi Danh Tuấn Giang Hồ thông qua hoàn thành trò chơi nhỏ này cũng có thể có tỉ lệ nhận được cổ phổ nguyên liệu của kỳ ngộ.

 

    2. Dựa vào miêu tả trên nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ, tìm Thế Ngoại Cao Nhân tương ứng ở các địa điểm.

 

    3. Người chơi sở hữu 10 nguyên liệu có thể vào bản đồ phân nhóm.

 

    4. Sau khi vào bản đồ phân nhóm, cần trò chuyện với Thế Ngoại Cao Nhân trước, tốn 10 nguyên liệu, có quan hệ tốt với Thế Ngoại Cao Nhân nhận được coi trọng.

 

    5. Khi được coi trọng, có thể nhận nhiệm vụ tham ngộ của các chiêu thức kỹ năng ở chỗ Thế Ngoại Cao Nhân (mỗi lần tối đa đồng thời làm 1 loại nhiệm vụ này).

 

    6. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, sử dụng chiêu thức trong khu vực quy định, sử dụng chiêu thức tương ứng có tỉ lệ nhất định giúp hoàn thành tiến độ nhiệm vụ:

 

        a) Nếu sau khi sử dụng chiêu thức tương ứng, không hoàn thành tiến độ nhiệm vụ, hiệu quả "coi trọng" mất đi, cần tiếp tục trả 10 nguyên liệu nhận coi trọng của Thế Ngoại Cao Nhân

        b) Khi không có hiệu quả "coi trọng", sử dụng chiêu thức vô hiệu.

 

    7. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận chiêu thức Tâm Đắc tương ứng. Chiêu thức Tâm Đắc có thể xem trước động tác chiêu thức, nhưng không thể học để nhận chiêu thức.

 

    8. Nhận chiêu thức Tâm Đắc, 10 Cổ Phổ Tàn Quyển tương ứng, và 100 nguyên liệu hợp thành Cổ Phổ, thì có thể đổi tầng 7-8 của chiêu thức tương ứng ở chỗ Thế Ngoại Cao Nhân.

 

 Nhắc nhở:

 

    1. Hạn chế số lượng Cổ Phổ-II ở chỗ Thế Ngoại Cao Nhân.

    2. Mỗi nhiệm vụ tham ngộ có thể tiến hành lặp lại, chu kỳ là 14 ngày (Phòng người chơi sau khi làm mất Tâm Đắc không thể nhận lại).

    3. Tâm Đắc nhận được của nhiệm vụ và phân trang chiêu thức đều khóa.

    4. Số lượng Cổ Phổ tầng 7 và tầng 8 hạn chế số lần đổi. Hiện tại mỗi server chỉ cho phép đổi được 3 quyển mỗi chiêu thức ở mỗi loại cổ phổ. Nghĩa là toàn một máy chủ chỉ có 3 người có thể đổi Cổ Phổ tầng 7 - 8 

 

Võ học giang hồ 

 

    Sau 4 ngày mở máy chủ, giới hạn lớn nhất của chiêu thức đột phá đến tầng 8 (Thiên Ma Truy Hồn Đao đột phá đến tầng 9), có thể thông qua dò la cấm địa rớt nhận được.

 

Cấm địa

Độ khó

Võ học rớt

Mộ Sắc Chi Thôn

Tu La

Thiên Ma Truy Hồn Đao

Tàn Dương Kiếm Pháp

Thanh Vân Bảo

Tu La

Đoạn Tình Thất Tuyệt

Thanh Vân Chưởng Pháp

Khổng Tước Sơn Trang

Tu La

Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng 

Điêu Linh

Long Môn Khách Sạn

Tu La

Phong Ma Trượng Pháp

Lưu Sa

Nhạn Môn Quan

Thủ Quân

Kinh Hồng Đao Pháp

Tuyết Trai Kiếm Pháp

 

Võ Học Giang Hồ 

 

    Giới hạn lớn nhất của chiêu thức đột phá đến tầng 8.

    Cửu Cung Kiếm Pháp chưa mở tầng 4 - 6

    Người chơi có thể thông qua tích lũy 10 "Giang Hồ Tình Báo-2" đổi 1 chiêu thức trung cấp (tầng 7-8) của 1 quyển Võ Học Giang Hồ.

 

Cách nhận Giang Hồ Tình Báo

NPC đổi

Võ học có thể đổi

Thông qua Thích Quán rớt nhận được

Giang Hồ Lang Trung

Câu Hồn Thất Đoạt-III

Viêm Dương Đao Pháp-III

Giáng Long Thập Bát Chưởng-III 

Cầu Bại Côn Pháp-III

Thiết Đầu Công-III

Nghê Thường Động-III

Phong Lôi Hàng Ma Trượng-III

Mặc Tử Kiếm Pháp-III

Uyên Ương Song Đao-III

 

Võ Học Phu Thê 

 

    Giới hạn lớn nhất của chiêu thức đột phá đến tầng 6, sau khi phu thê đáp ứng yêu cầu độ hợp tác nhất định, thì có thể tiếp tục nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ ở chỗ NPC.

 

Võ học có thể đổi

 Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm Pháp

 

    Giới hạn chiêu thức của những võ học dưới sẽ lần lượt mở trong giai đoạn sau:

 

    Đường Lang Quyền, Ma Tâm Liên Hoàn Thủ, Đoạt Phách Câu Tâm Thích, Dã Cầu Quyền, Lưu Vân Kiếm Pháp, La Hán Quyền.

 

Võ học Trấn Phái  

 

    Chiêu thức giới hạn cao nhất đột phá đến 6 tầng, có thể thông qua do thám các cấm địa môn phái (mức độ khó), rớt vật phẩm nhiệm vụ tương ứng, đổi trang sách tầng 5 và tầng 6.

  

    Cấm địa môn phái  (mức độ khó) phải hoàn thành Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới có thể vào.

 

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Long Trảo Thủ

Võ Đang

Thái Cực Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thái Cực Quyền

Nga Mi

Thị Nữ Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên 

(Nga Mi 493,160)

Ngọc Nữ Kiếm Pháp

Cái Bang

Chén Ngọc Lưu Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Đả Cẩu Bổng Pháp

Đường Môn

Đường Tự Kim Bài

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Diêm Vương Thiếp

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác Vương Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Huyết Sát Đao Pháp

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết Bí Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc Cốc 162,-2)

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

 

 

Võ Học Môn Phái 

 

    Chiêu thức giới hạn cao nhất đột phá đến 9 tầng (ngoài chiêu thức đặc thù cá biệt), có thể thông qua do thám các cấm địa môn phái ( mô thức khó), rớt vật phẩm nhiệm vụ tương ứng, đổi trang sách tầng 8 và tầng 9.

 

     Cấm địa môn phái  (mức độ khó) phải hoàn thành Nội Công 4 - Cửu Âm Chí mới có thể vào.

 

Môn phái

Vật phẩm nhiệm vụ

NPC hoán đổi

Võ học

Thiếu Lâm

Thiết La Hán

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Thanh Thủy

(Thiếu Lâm 804,370)

Thái Tổ Trưởng Quyền

Vi Đà Côn Pháp

Đạt Ma Côn Pháp

Võ Đang

Thái Cực Đồ Ấn

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Khai Diệc Phi

(Võ Đang 466,344)

Thanh Phong Kiếm Pháp

Thái Cực Kiếm

Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

Nga Mi

Thị Nữ Tỏa Nhan Đồ

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Sư Phi Huyên  

(Nga Mi 493,160)

Vân Hà Thích

Kim Đỉnh Miên Chưởng

Ly Biệt Thích

Cái Bang

Chén Ngọc Lưu Ly

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Cận Vô Song

(Cái Bang 545,347)

Linh Xà Bổng Pháp

Liên Hoa Chưởng

Khốc Tang Bổng Pháp

Đường Môn

Đường Tự Kim Bài

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Đường Phi Trì

(Đường Môn 1054,-168)

Mê Hồn Tiêu

Phân Quang Tróc Ảnh Thích

Kim Xà Thích

Quân Tử Đường

Tiêu Dao Thư Giản

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Trác Vương Tôn

(Quân Tử Đường 518,467)

Vô Nhai Kiếm Pháp

Tiêu Dao Thoái Pháp

Lạc Anh Phi Hoa Kiếm

Cẩm Y Vệ

Mật Tín

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Liên Thành Quyết

(Cẩm Y Vệ 365,-88)

Thất Hồn Đao Pháp

Ưng Trảo Quyền

Truy Hồn Trảo

Cực Lạc Cốc

Nhược Khuyết Bí Tịch

(Vô Dữ Luận Tỉ)

Hà Hoan

(Cực Lạc Cốc 162,-2)

Truy Phong Đao

Thiên Tuyệt Địa Diệt Thích

Hủ Cốt Chưởng

 

 

Nội Công Giang Hồ 

 

 

Mở tầng 64 Nội Công Giang Hồ
Huyết Đao Kinh
Băng Tâm Quyết
Độc Thềm Công
Hỗn Nguyên Công
Nghịch Thiên Tà Công
Vô Vọng Thần Công
Tử Hà Công
Tàn Dương Công Quyết
Ngũ Hành Tâm Pháp

 

 

Nội Công Chí Bảo 

Nội công chí bảo giang hồ vẫn giữ nguyên ở phiên bản hiện tại. Quỳ Hoa Bảo Điển không mở tầng 49. Hiện tại tất cả các máy chủ các nước đều như vậy.

 

Nội CôngSố tầng
Quỳ Hoa Bảo Điển36
Hấp Tinh Đại Pháp49