Thánh Chủ Hoàng Kim Tiêu

 

Điều kiện m:

 

Tổ đội vận tiêu hiện tại cần phải là người cùng 1 bang thì mới có thể tiến hành vận tiêu theo hình thức nhóm. Khi bang của đội ngũ này trở thành Thánh Chủ Bang (không bắt buộc phải là thánh chủ của thành này) thì sẽ nhận được "Hoàng Kim Tiêu", vận chuyển Hoàng Kim Tiêu sẽ sẽ Thẻ Bệ Rèn.

 

     - Có hạn chế số lần nhận tiêu trong 1 ngày

 

     - Khi đội ngũ tiếp nhận Tiêu Đặc Biệt sẽ có tỷ lệ nhất định trở thành Hoàng Kim Tiêu.

 

Quy trình:

 

        - Sau khi đội ngũ Thánh Chủ tiếp nhận Hoàng Kim Tiêu thì hệ thống sẽ thông báo cho nội bộ bang biết.

 

    - Cột bên trái có thông báo: Bang Thánh Chủ XX  đã tiếp nhận Thánh Chủ Hoàng Kim Tiêu.

 

   -  Bang chúng Bang sẽ nhận được hiển thị cần người của hệ thống, 1 bang hội tối đa dịch chuyển được 34 người đến gần Tiêu Xa.

 

    - Lúc này, đội trưởng vận tiêu cần bang chúng dịch chuyển đến tổ của mình để gia nhập đội ngũ, cũng chính là ngoài 34 người theo quy định dịch chuyển đến thì vẫn có bang chúng không phải dịch chuyển mà đến (cần phải là thanh viên bang hội mình), tối đa 1 nhóm là 48 người tham gia hộ tiêu.

 

Lưu ý: Đội ngũ 6 người lúc đầu thì chí ít đội trưởng phải ở trong đội này.

 

    - Sau khi nhận Tiêu Xa, Thánh Chủ Tiêu Xa sẽ nhận được BUFF vô địch, vào thời gian này Tiêu Xa sẽ có trạng thái vô địch, không thể bị công kích nhưng có thể tiến hành cản đường, khi bị lính gác phát hiện thì sẽ mất buff vô địch.

 

    - Năm phút sau khi BUFF bị mất, Hoàng Kim Tiêu sẽ được đánh dấu trên map hiện tại, mở bản đồ sẽ thấy được vị trí của tiêu xa này.

 

Quy tắc Tiêu Xa Rơi Hàng hóa

 

       - Sau khi độ bền của tiêu xa giảm đến tận cùng thì tiêu xa sẽ bị hư, rớt hàng hóa.

 

       - Người chơi đang trong trạng thái "Cướp Phỉ" có thể nhặt hàng hóa bị rơi.

 

       - Vật phẩm trong số hàng hóa bị rơi là Túi Rớt được làm mới, bên trong túi có thẻ đổi bệ rèn.

 

       - Hàng hóa trong thời gian nhất định không có ai nhặt thì sẽ biến mất.

 

       - Sau khi tiêu xa bị hư, người chơi có thể tự sửa, nếu trong thời gian nhất định còn chưa sửa xong thì hệ thống sẽ tự động sửa Tiêu Xa.