Chí Bảo Tranh Phong

 

 

Nội công tuyệt thế giang hồ luôn khiến cho người trên giang hồ bất chấp tất cả mà tranh đoạt. Sau khi luyện thành có thể giúp lấy 1 địch 10 nhưng con đường tu luyện vô cùng khó khăn, người thường khó mà chịu đựng được. Trong quá trình tu luyện lúc nào cũng có thể bị những kẻ có mưu đồ bất chính hãm hại hòng đoạt chí bảo giang hồ.   

 

Sát thủ đoạt Chí Bảo Giang Hồ 

 

    Khi người sở hữu chí bảo tu luyện thì sẽ có 1 nhóm sát thủ tùy lúc xuất hiện, vì tranh đoạt chí bảo giang hồ mà phát sinh chiến đấu. 

 

Quy tắc:   

 

    - Khi điểm tu luyện chí bảo tăng hoặc nội công tu luyện tăng sẽ có tỷ lệ triệu hoán 1 nhóm sát thủ, tiến vào trạng thái tham gia hoạt động, hoạt động Triệu Hoán Sát Thủ này được diễn ra trong một thời gian nhất định.

 

    - Số lượng sát thủ sẽ phụ thuộc vào số người hiện có ở bạn đồ mà người mang chí bảo đang ở đó.

 

 

 

 

 

 

Điều kiện thắng lợi của người mang chí bảo: 

 

    - Thành công tiêu diệt sát thủ

    - Còn sống đến khi thời gian sự kiện kết thúc  

 

Điều kiện Sát Thủ chiến thắng:   

 

    - Sau khi hạ được người mang chí bảo, tất cả sát thủ sẽ được nhận thưởng.

 

    - Sát thủ ra tay cuối cùng tiêu diệt được người mang chí bảo sẽ được thưởng thêm. 

 

    - Đồng xu may mắn trong tính năng này có thể đổi bảo vật Tuyệt Thế.

 

 

Điều kiện kết thúc Sát Thủ Chí Bảo:   

 

    - Sau khi sát thủ bị tiêu diệt sẽ tự động rời sự kiện, hồi sinh gần đó.    

 

    - Sau khi sát thủ chiến thắng thì hoạt động sẽ kết thúc, tất cả sát thủ sẽ dịch chuyển đến nơi hồi sinh gần đó.    

 

    - Sau khi hết thời gian của sự kiện, tất cả sát thủ sẽ dịch chuyển đến nơi hồi sinh gần đó. 

 

Lưu ý:

 

    - Người chơi giữ chí bảo giang hồ tiêu diệt người chơi sát thủ vẫn có thể nhận được điểm tu luyện

 

    - Người chơi sát thủ khi tiêu diệt người chơi giữ chí bảo thì chí bảo sẽ rơi ra.

    - Đây là tính năng trò chơi vĩnh viễn. Các phiên bản nước khác đều có. Không phải sự kiện

Chí Bảo Giang Hồ: 

 

    Quỳ Hoa Bảo Điển: Tú Hoa Châm  

            

    Hấp Tinh Đại Pháp: Hắc Mộc Lệnh