Bát Phái Hội Võ

 

 

Thêm mới tính năng Bát Phái Hội Võ (Môn phái tỷ võ), tất cả người chơi tham gia Bát Phái Hội Võ chỉ có thể sử dụng bộ võ và nội công của chính môn phái mình, người chơi có thể xuất đầu vì môn phái mình để giành vinh quang cho môn phái.     

 

 

Thời gian mở: 

 

    - 21h00" thứ 3 và thứ 5 mở thi đấu tuần.

 

    - 15h00" ngày thứ 7 của tuần thứ 4 sẽ mở thi đấu tháng. 

 

Cách tham gia: 

 

    Người chơi đã gia nhập môn phái vào trang ghi danh để đăng ký tham gia thi đấu tuần, quán quân tuần sẽ tham gia thi đấu tháng. 

 

Quy tắc: 

 

    Thi đấu áp dụng 3 vòng đấu loại, tức là 8 người đấu sẽ còn lại 4 vào vòng trong, 4 còn 2 và 2 còn 1 chiến thắng.

 

Phán thắng bại: 

 

    Mỗi trận, chỉ cần trong thời gian quy định đánh bại được đối thủ thì xem như chiến thằng, nếu trong thời gian quy định mà chưa thắng thì sẽ căn cứ vào lượng sát thương của 2 bên để quyết định thắng bại.

 

Võ học: 

 

    Tất cả người chơi tham gia bát phái hội võ chỉ có thể sử dụng nội công tâm pháp, bộ võ và võ học trấn phái của bổn môn, công kích thường và ám khí phổ công không bị hạn chế. 

 

Trạng thái thanh trừ: 

 

    Khi người chơi được dịch chuyển vào map tỷ võ sẽ tiến hành trạng thái thanh trừ. 

 

Hạn chế đạo cụ: 

 

    Trong map tỷ võ thì không thể sử dụng đạo cụ.

 

Thưởng hoạt động: 

 

    Người tham gia hoạt động có thể nhận được nhiều Đoàn Luyện Đan, Chân Khí cùng với Thượng Hạng Đan, Diễn Võ Đan, Trực Đảo Hoàng Long, Thẻ Danh Dự Môn Phái, Cống Hiến Môn Phái. Ngoài ra còn nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.