Giang Hồ Tân Lục

 

 

Tính năng tăng trưởng của Danh Tuấn Giang Hồ 

 

    1. Người chơi có danh vọng giang hồ đạt 2000 và là Danh Tuấn Giang Hồ thì có thể nhận được danh phận Danh Tuấn Giang Hồ.

 

    2. Thời gian tích lũy Danh Tuấn của người chơi Danh Tuấn Giang Hồ sẽ tăng hàng ngày (xem tại giao diện Danh Tuấn).

 

    Khi đủ thời gian tích lũy thì có thể nhận danh phận Danh Tuấn tại giao diện Danh Tuấn Giang Hồ, lãnh thời trang vĩnh viễn, tôn hiệu và động tác xã giao Danh Tuấn.

           

    3. Người chơi đã có danh phận Danh Tuấn Giang Hồ, mỗi tuần còn có thể nhận thêm các đạo cụ nhỏ kỳ lạ hiếm thấy từ npc trong giao diện Danh Tuấn Giang Hồ, danh phận càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

 

 

 

 

 

 

 

Thiết lập tính năng bảo hộ vật phẩm

 

    1. Có thể thiết lập bảo hộ đối với trang bị (bao gồm thời trang và Danh Phận Trang), bảo vật, sách võ học, bệ rèn, tọa kỵ, linh vật, thẻ Danh Tuấn, mặc nhiên là bảo hộ vĩnh viễn.    

 

    2. Sau khi thiết lập bảo hộ, trong thời gian bảo hộ thì vật phẩm này sẽ không thể tự xóa, bán, chuyển, giao dịch, phân giải, tặng hoặc cống hiến. Bình thường thì chỉ  có thể di chuyển trong Túi và Cột Trang Bị.

 

Tuy nhiên tiêu hao mặc định của hệ thống thì vẫn có (sử dụng, hợp thành, khấu trừ hệ thống).   

  

    3. Danh Tuấn Giang Hồ được phép thiết lập bảo hộ miễn phí 15 vật phẩm, người chơi bình thường là 5 cái. Nếu vượt quá số lượng miễn phí thì sẽ bị thu phí.   

  

    4. Trong giao diện, nhấp phải vào vật phẩm đã được bảo hộ để chọn hủy trạng thái bảo hộ, xác nhận xong thì thời gian giải trừ được đếm ngược 2 ngày, 2 ngày sau sẽ chính thức giải trừ trạng thái bảo hộ.     

 

    5. Trong thời gian hồi 2 ngày hủy bảo hộ vật phẩm, người chơi có thể làm mới để vật phẩm quay về trạng thái bảo hộ mà không bị tính phí.

 

Thiết lập bảo hộ:

 

    Bước 1: Bấm vào nút dưới đây để đến giao diện bảo hộ

 

 

 

 

    Bước 2: Đặt trang bị hoặc vật phẩm cần bảo hộ vào ô bảo hộ. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn muốn bảo hộ vật phẩm này hay không? Đông ý thì bấm OK. Không đồng ý thì bấm Hủy

 

 

    Bước 3: Hoàn tất quá trình thiết lập bảo hộ.

 

 

 

 

Lưu ý:  

 

    - Danh Tuấn Giang Hồ được phép thiết lập bảo hộ miễn phí 15 vật phẩm, người chơi bình thường là 5 cái. Nếu vượt quá số lượng miễn phí thì sẽ bị thu phí.

 

    - Các vật phẩm vào trạng thái bảo hộ sẽ không thể giao dịch, không thể vứt bỏ.

 

    - Chí Bảo Giang Hồ Tú Hoa Châm và Hắc Mộc Lệnh có thể cài đặt bảo hộ, tuy nhiên nếu bị tiêu diệt vào lúc 18 giờ đến 0h từ thứ 2 đến thứ 5 vẫn sẽ bị rơi ra ngoài.

 

    - Chỉ có thể bảo hộ các vật phẩm như Trang Bị, Thời Trang, Bảo Vật, Sách Võ Học, Bệ Rèn, Tọa Kỵ, Linh Vật (PET). 

 

 

Hủy trạng thái bảo hộ 

    

Để xóa bỏ trạng thái bảo hộ những vật phẩm bất kỳ, người chơi chỉ cần vào giao diện bảo hộ bấm chuột phải vào trang bị muốn gỡ bỏ bảo hộ chọn đồng ý là được. 

 

 

 

Thời gian chờ xóa bảo hộ cần 2 ngày