Kích hoạt
01

Lục Long Chi Chiến

Giftcode được dành cho tất cả người chơi Cửu Âm Chân Kinh và hoàn toàn miễn phí, mỗi nhân vật chỉ được nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  - Số lượng: 5
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 05
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
  - Tính chất: khóa
 • Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

  - Số lượng: 20
  - Sử dụng đổi trang sách kinh mạch
  - Tính chất: khóa
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh

  - Số lượng: 10
  - Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải.
  - Tính chất: khóa
 • Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

  - Số lượng: 10
  - Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải.
  - Tính chất: Khóa
02

Tiềm Long

Giới thiệu: Chào mừng phiên bản mới, giftcode Tiềm Long sẽ dành cho tất cả các máy chủ. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất. Nhận ở các trang báo game.

 • Quà Giang Hồ Kỳ Hiệp

  - Số lượng: 01
  - Mở dùng nhận được nhiều vật phẩm ingame hữu ích hấp dẫn.
  - Tính chất: Khóa
 • Môn phái/Thế lực Tham Ngộ

  - Số lượng: 01
  - Tăng tốc độ chuyển hóa nội công môn phái.
  - Tính chất: Khóa
  - Hạn dùng: 04 ngày
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 10
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
 • Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

  - Số lượng: 20
  - Sử dụng đổi trang sách kinh mạch
  - Tính chất: khóa
03

Loạn Thế

Giới thiệu: Chào mừng phiên bản mới, giftcode Loạn Thế sẽ dành cho tất cả tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Quà Phát Cửu Âm (2)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong nhận được: 1 Binh lục (thượng), 1 Khổng tước độc tán, 1 Thập hương phản sinh hoàn, 5 Ngũ uẩn phục ma phẩm.
  - Tính chất: Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng sẽ tăng 100.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong vòng 60 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh

  Số lượng: 10
  Mở tùy chọn boss trong Văn Danh Du Thế khi khiêu chiến Tung Hoành Tứ Hải
  Tính chất: khóa
04

Hàng Long

Giới thiệu: Chào mừng phiên bản mới, giftcode Hàng Long sẽ dành cho tất cả các máy chủ. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tính chất: khóa
  - Tăng 200.000 tu vi
 • Thế Lực Tham Ngộ Bản (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tăng tốc độ chuyển hóa nội công thế lực.
  - Tính chất: Khóa
  - Hạn dùng: 07 ngày
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tính chất: khóa
  - Tăng tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút.
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
  - Tính chất: khóa
 • Hành Cước Lệnh

  Số lượng: 10
  Sau khi dùng thời gian Thần Hành trở về 0
  Tính chất: khóa
05

Kiều Phong

Giới thiệu: Giftcode Kiều Phong chỉ dành cho máy chủ mới Kiều Phong. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Quà Hỗ Trợ Tân Thủ Kinh Thiên

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 05 Hành Cước Lệnh
  - 05 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  - 05 Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn.
  - 10 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 05 Thiên Thừa Đan - 2
  - 01 Đại Uyển Mã (7 ngày)
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 05 Trung Như Ý Hoàn
  - 10 Trực Đảo Hoàng Long
  - 20 Thương Mộc Hoàn
  - 20 Hoàn Tâm Đan
  - 10 Huyền Linh Đan
  - 02 Túi Trang Bị 3 (720h)
  - 02 Túi Vật Phẩm 3 (720h)
  - 02 Túi Vật Liệu 3 (720h)
  Khóa
 • Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Màn Thầu

  - Số lượng: 30
  - Tăng 20 độ no
  - Khóa
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
  - Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100.000 tu vi
  - Khóa
06

Anh Hùng

Giới thiệu: Chào mừng máy chủ mới Kiều Phong, giftcode Anh Hùng sẽ dành cho tất cả tài khoản Cửu Âm Chân Kinh. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong vòng 60 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Quà Xông Pha Giang Hồ

  Số lượng: 01
  Hàng loạt vật phẩm cao cấp giúp người chơi nhanh chóng trưởng thành:
  - 01 Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)
  - 05 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  - 10 Thập Hương Noãn Tán
  - 03 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 10 Cộ Cụ Sửa Chữa Cao Cấp
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 10 Cá Sốt Canh Xương
  - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  - 05 Đại Như Ý Hoàn
  - 10 Tử Thần Đan
  - 02 Túi Mở Rộng Ưu Chất
  - 05 Địa Hoàng Đan
  Tính chất: Khóa
 • Bách Hoa Thanh Tâm Đan

  - Số lượng: 10
  - Tăng 300% tốc độ chuyển hóa Exp, duy trì 60 phút
  - Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100.000 tu vi
  - Khóa
07

Đại Anh Hùng

Giới thiệu: Chào mừng máy chủ mới Kiều Phong, giftcode Đại Anh Hùng sẽ dành cho tất cả tài khoản Cửu Âm Chân Kinh. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất.

 • Triều Dương Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 15 phút
  - Khóa
 • Tuyệt địa (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Khóa
 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Sử dụng được 20 vạn tu vi
  - Khóa
 • Quà Võ Lâm

  Số lượng: 01
  Bên trong chứa nhiều vật phẩm ingame hữu ích, hâp dẫn:
  - 10 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 01 Quà Thời Trang (3 ngày)
  - 02 Kim Nguyên Tái Sinh Đan
  - 01 Nội Công Tham Ngộ (7 ngày)
  - 01 Túi Gấm Mở Rộng
  - 01 Xích Điện (14 ngày)
  - 10 Mộc Hương Dược Tễ
  - 10 Thập Hương Noãn Tán
  - 03 Cá Số Canh Xương
  - 10 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  Tính chất: Khóa
 • Bồng Lên Thắng Lợi

  - Số lương: 01
  - Hành động
  - Khóa
08

Giáng Long

Giới thiệu: Chào mừng máy chủ mới Kiều Phong, giftcode Giáng Long sẽ dành cho tất cả tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ nhập và nhận quà 1 lần duy nhất. Nhận ở các trang báo game.

 • Môn phái/Thế lực Tham Ngộ

  - Số lượng: 01
  - Tăng tốc độ chuyển hóa nội công môn phái.
  - Tính chất: Khóa
  - Hạn dùng: 04 ngày
 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong vòng 60 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100.000 tu vi
  - Khóa
 • Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

  - Số lượng: 20
  - Sử dụng đổi trang sách kinh mạch
  - Tính chất: khóa

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu