Kích hoạt
01

Đùi gà chiên xù

Giới thiệu: Nghe nói Cô Cô Tiểu Long Nữ rất thích món ăn này!
Cách nhận: Tham gia event Like & Share trailer máy chủ mới. Thời gian nhập code sau 10h00 ngày 20/7/2019.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% nội tu duy trì 30 phút.
 • Tuyết Liên Đan

  Số lượng: 10
  Tăng 1 vạn tu vi.
 • Danh tuấn giang hồ (3 ngày)

  Số lượng: 01
  Nhận ngay danh tuấn 3 ngày
 • Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 05 Bánh Bao
  - 50L Bạc vụn
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (VIP)
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (Sơ Khuy Môn Kính)
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (Lược Hiểu Tiểu Thành)
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (Dung Hội Quán Thông)
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (Thần Hồ Kỳ Kỹ)
  - 01 Quà Hỗ Trợ Thiếu Hiệp (Ngạo Thị Quần Hùng)
  Khóa
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
  - Khóa
02

Tiểu Long Nữ

Giới thiệu: Chỉ dành cho máy chủ Tiểu Long Nữ.
Cách nhận: Nhận ở các trang báo game.

 • Rương thời trang Anh Vĩ

  Số lượng: 01
  Mở ra có thể nhận thời trạng lạ 30 ngày.
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
  - Khóa
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Tụ Hồn Đan

  - Số lượng: 10
  - Tăng 250% tốc độ chuyển hóa EXP, duy trì trong 60 phút
  - Khóa
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 10
  - Tăng 200.000 tu vi
  - Tính chất: khóa
03

Doãn Chí Bình

Giới thiệu: Giftcode như một lời xin lỗi của Doãn Chí Bình gửi đến Tiểu Long Nữ
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong 1 giờ
  - Tính chất: khóa
 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Gồm 4 loại túi 18 ô
 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
  - Tính chất: khóa
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
  - X2 sát thương trong cấm địa.
 • Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 10 Hành Cước Lệnh
  - 10 Cá Sốt Canh Xương
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 05 Đại Như Ý Hoàn
  - 10 Địa Hoàng Đan
  - 10 Sửa Công Cụ -III
  - 05 Thiên Thừa Đan
  - 05 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 01 Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)
  - 01 Tôn Hiệu Du Kiếm Giang Hồ
  - Tính chất: khóa
04

Dương Quá

Giới thiệu: Giftcode Dương Quá sẽ giúp quý nhân sĩ chinh phục Tiểu Long Nữ dễ dàng hơn.
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Màn Thầu

  - Số lượng: 30
  - Tăng 20 độ no
  - Khóa
 • Quà Tân Máy Chủ

  Số lượng: 01
  , tính chất: Khóa
  Rất nhiều vật phẩm trợ giúp người chơi gia nhập giang hồ, nhanh chóng trưởng thành. Mở ra nhận được:
  - 300L Bạc vụn
  - 10 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  - 30 Thương Thuật Hoàn
  - 30 Hoàn Tâm Đan
  - 05 Kim Nguyên Tái Sinh Đan
  - 10 Đại Như Ý Hoàn
  - 20 Địa Hoàng Đan
  - 01 Túi Vật Phẩm
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 10 vạn tu vi
  - Tính chất: khóa
 • Tuyệt Địa (14 ngày)

  - Tọa kỵ có tốc độ di chuyển 10.5
  - Số lượng: 01
  - Hạn dùng: 7 ngày
  - Tính chất: khóa
05

Thần Điêu

Giới thiệu: Mừng máy chủ mới Tiểu Long Nữ, giftcode Thần Điêu sẽ dành cho tất cả tài khoản.
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Địa Hoàng Đan

  Số lượng: 10
  Công hiệu: mọi thuộc tính cơ bản tăng 20 duy trì 20 phút
  Tính chất: khóa
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
  - Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong 1 giờ
  - Tính chất: khóa
 • Môn Phái/Thế Lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Giảm thời gian tu luyện nội công và tu vi
  - Khóa
 • Tôn Hiệu "Bảo Giá Hộ Hàng"

  - Số lượng: 01
  - Đặc điểm: Tôn hiệu hình động "Bảo Giá Hộ Hàng"
  - Tính chất: khóa

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu