Thiếu Lâm - Chiên Đàn Thần Công 

Hình ảnh

Giới thiệu

Kỳ công độc môn Thiếu Lâm, công pháp này có thể trừ tà, hộ thể cường thân, khi gặp địch nếu có 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển hiểm nguy thành an toàn. 

Chiên Đàn Thần Công

Hình ảnh

Cấp nội công

Hiệu quả

 *Lỗi hiển thị sai tên gốc nội công

 

 

 

6-15

Khi bị tấn công có xác suất nhất định giảm 30% sát thương lần này, đồng thời nhận được 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí. 

Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí quấn lấy thân, bị tấn công sẽ có xác suất nhất định đả thông một phần tử huyết (phần huyết đen), và hóa thành tụ huyết. 

Hoạt huyết: Sau khi nhận 5 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ hồi phục 30% tụ huyết thành khí huyết thông thường.

16-25

Khi bị tấn công có xác suất nhất định giảm 35% sát thương lần này, đồng thời nhận được 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí. 

Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí quấn lấy thân, bị tấn công sẽ có xác suất nhất định đả thông một phần tử huyết (phần huyết đen), và hóa thành tụ huyết. 

Hoạt huyết: Sau khi nhận 5 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ hồi phục 34% tụ huyết thành khí huyết thông thường.

26-35

Khi bị tấn công có xác suất nhất định giảm 40% sát thương lần này, đồng thời nhận được 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí. 

Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí quấn lấy thân, bị tấn công sẽ có xác suất nhất định đả thông một phần tử huyết (phần huyết đen), và hóa thành tụ huyết.

Hoạt huyết: Sau khi nhận 5 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ hồi phục 38% tụ huyết thành khí huyết thông thường.

36-48

Khi bị tấn công có xác suất nhất định giảm 45% sát thương lần này, đồng thời nhận được 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí. 

Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí quấn lấy thân, bị tấn công sẽ có xác suất nhất định đả thông một phần tử huyết (phần huyết đen), và hóa thành tụ huyết. 

Hoạt huyết: Sau khi nhận 5 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ hồi phục 42% tụ huyết thành khí huyết thông thường.

49

Khi bị tấn công có xác suất nhất định giảm 50% sát thương lần này, đồng thời nhận được 1 sợi Chiên Đàn Hương Khí. 

Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí quấn lấy thân, bị tấn công sẽ có xác suất nhất định đả thông một phần tử huyết (phần huyết đen), và hóa thành tụ huyết. 

Hoạt huyết: Sau khi nhận 4 sợi Chiên Đàn Hương Khí sẽ hồi phục 50% tụ huyết thành khí huyết thông thường.