Nga Mi - Băng Cơ Ngọc Cốt Công 

Hình ảnh

Giới thiệu

 

 "Ngoại tịnh căn cốt, nội liễm chân khí, ý vô bàng vụ, tâm nhược băng thanh". 

Nội công Nga Mi cao thâm, Ngọc Cốt Công là một trong những tuyệt học của nội công Nga Mi, công pháp kỳ dị, chỉ có nữ nhi mới luyện được, dựa vào tâm pháp trên mới có thể thành công. 

 

Băng Cơ Ngọc Cốt Công

Hình ảnh

Cấp nội công

Hiệu quả

 

 

 

 

6-15

Tấn công địch sẽ có xác suất bị Thích Cốt Hàn Ý xâm nhập, gián đoạn chiêu thức mục tiêu và gây đơ tạm thời. 

Khi bị tấn công, có xác suất phát "Ngọc Khiết Băng Thanh": giải trừ trạng thái tiêu cực cho bản thân, hồi phục ít khả năng chống đỡ, chống đỡ ngoại công và hóa giải nội công +9, khiến bản thân trong 10 giây nếu tấn công sẽ kèm thêm sát thương âm.

16-25

Tấn công địch sẽ có xác suất bị Thích Cốt Hàn Ý xâm nhập, gián đoạn chiêu thức mục tiêu và gây đơ tạm thời. 

Khi bị tấn công, có xác suất phát "Ngọc Khiết Băng Thanh": giải trừ trạng thái tiêu cực cho bản thân, hồi phục ít khả năng chống đỡ, chống đỡ ngoại công và hóa giải nội công +12, khiến bản thân trong 11 giây nếu tấn công sẽ kèm thêm sát thương âm.

26-35

Tấn công địch sẽ có xác suất bị Thích Cốt Hàn Ý xâm nhập, gián đoạn chiêu thức mục tiêu và gây đơ tạm thời. 

Khi bị tấn công, có xác suất phát "Ngọc Khiết Băng Thanh": giải trừ trạng thái tiêu cực cho bản thân, hồi phục ít khả năng chống đỡ, chống đỡ ngoại công và hóa giải nội công +15, khiến bản thân trong 12 giây nếu tấn công sẽ kèm thêm sát thương âm.

36-48

Tấn công địch sẽ có xác suất bị Thích Cốt Hàn Ý xâm nhập, gián đoạn chiêu thức mục tiêu và gây đơ tạm thời.

 Khi bị tấn công, có xác suất phát "Ngọc Khiết Băng Thanh": giải trừ trạng thái tiêu cực cho bản thân, hồi phục ít khả năng chống đỡ, chống đỡ ngoại công và hóa giải nội công +18, khiến bản thân trong 13 giây nếu tấn công sẽ kèm thêm sát thương âm.

49

Tấn công địch sẽ có xác suất bị Thích Cốt Hàn Ý xâm nhập, gián đoạn chiêu thức mục tiêu và gây đơ tạm thời. 

Khi bị tấn công, có xác suất phát "Ngọc Khiết Băng Thanh": giải trừ trạng thái tiêu cực cho bản thân, hồi phục ít khả năng chống đỡ, chống đỡ ngoại công và hóa giải nội công +18, khiến bản thân trong 15 giây nếu tấn công sẽ kèm thêm sát thương âm.