Đường Môn - Thái Tổ Âm Công 

Hình ảnh

Giới thiệu

"Thái Sơ Giả, Khí Chi Sử Dã

Thái Sử Gia, Chất Chi Sử Dã

Thái Tố Giả, Chất Chi Sử dã”.

Nội công tâm pháp rất thâm độc. Nên luyện võ là Âm Khí thiên bẩm, cần khí chất Âm Dương, bảo vệ tâm khí ở chi cốt, nếu không sẽ khó bảo vệ mình.Công pháp nổi danh vì độc tính hung mãnh của nó, khiến cho các nhân sĩ trong giang hồ biến sắc khi nhắc đến nó.

 

Thái Tổ Âm Công

Hình ảnh

Cấp Nội Công

Hiệu quả

 

 

 

 

6 đến 15

Mỗi lần tấn công, đều có xác suất nhất định truyền vào địch nhân một luồng “Âm Độc”, gây nên sát thương nhỏ, duy trì 16s.

 Âm độc bạo phát: Khi tấn công có xác suất nhất định dẫn bạo “Âm độc”, gây nên tổng hợp sát thương độc tố (độc tố không mất đi).

Sau khi âm độc bạo phát, mục tiêu tạm đơ trong thời gian ngắn, đồng thời mất 18% tụ huyết, sau đó tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn (dần dần hồi phục trong 4s) đồng thời cấm khinh công 2s.

16 đến 25

Mỗi lần tấn công, đều có xác suất nhất định truyền vào địch nhân một luồng “Âm Độc”, gây nên sát thương nhỏ, duy trì 16s.

 Âm độc bạo phát: Khi tấn công có xác suất nhất định dẫn bạo “Âm độc”, gây nên tổng hợp sát thương độc tố (độc tố không mất đi).

Sau khi âm độc bạo phát, mục tiêu tạm đơ trong thời gian ngắn, đồng thời mất 21% tụ huyết, sau đó tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn (dần dần hồi phục trong 4s) đồng thời cấm khinh công 2s.

26 đến 35

Mỗi lần tấn công, đều có xác suất nhất định truyền vào địch nhân một luồng “Âm Độc”, gây nên sát thương nhỏ, duy trì 16s.

 Âm độc bạo phát: Khi tấn công có xác suất nhất định dẫn bạo “Âm độc”, gây nên tổng hợp sát thương độc tố (độc tố không mất đi).

Sau khi âm độc bạo phát, mục tiêu tạm đơ trong thời gian ngắn, đồng thời mất 24% tụ huyết, sau đó tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn (dần dần hồi phục trong 5s) đồng thời cấm khinh công 2s.

36 đến 48

Mỗi lần tấn công, đều có xác suất nhất định truyền vào địch nhân một luồng “Âm Độc”, gây nên sát thương nhỏ, duy trì 16s.

 Âm độc bạo phát: Khi tấn công có xác suất nhất định dẫn bạo “Âm độc”, gây nên tổng hợp sát thương độc tố (độc tố không mất đi).

Sau khi âm độc bạo phát, mục tiêu tạm đơ trong thời gian ngắn, đồng thời mất 27 % tụ huyết, sau đó tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn (dần dần hồi phục trong 5s) đồng thời cấm khinh công 2s.

49

Mỗi lần tấn công, đều có xác suất nhất định truyền vào địch nhân một luồng “Âm Độc”, gây nên sát thương nhỏ, duy trì 16s. 

Âm độc bạo phát: Khi tấn công có xác suất nhất định dẫn bạo “Âm độc”, gây nên tổng hợp sát thương độc tố (độc tố không mất đi).

Sau khi âm độc bạo phát, mục tiêu tạm đơ trong thời gian ngắn, đồng thời mất 30 % tụ huyết, sau đó tốc độ di chuyển giảm đến cực hạn (dần dần hồi phục trong 6s) đồng thời cấm khinh công 4s.