Quà Cửu Âm Lệnh

Vượt qua những chặng đường nhất định trong Cửu Âm Chân Kinh, quý nhân sĩ sẽ nhận ngay những phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình.

Ví dụ như chỉ cần thăng cấp nội công đạt Sơ Học Sạ Luyện, quý nhân sĩ đã có ngay một gói quà Cửu Âm Lệnh được gửi đến tận tay, hỗ trợ không ít cho những ngày đầu đặt chân tới tân thế giới.

 

Thời gian

  • Từ sau khi mở máy chủ ngày 11/01/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ Đông Phương Bất Bại.

Nội dung

  • Sau khi khai mở máy chủ mới Đông Phương Bất Bại, quý nhân sĩ có thể truy cập trang Cửu Âm Lệnh để nhận các phần quà Cửu âm lệnh.
  • Chư vị nhân sĩ khi thăng cấp nội công đạt các thực lực nhất định sẽ được mở các gói quà và nhận các phần thưởng hấp dẫn để tiếp tục bôn tẩu giang hồ.

Phần thưởng

Điều kiện mở gói Cửu Âm LệnhPhần thưởngVật phẩmHình ảnhSố lượng
Sơ Học Sạ LuyệnCửu Âm LệnhHàn Ngọc Đan1
Tử Thần Đan10
Hổ Phách Nội Tu Đan10
Màn Thầu50
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả10
Phiên Vũ (14 ngày)1
Túi Gấm Mở Rộng2
Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan10
Bách Hiểu Binh Lục10
Cửu Âm Lệnh (1)1
Lược Hữu Tiểu ThànhCửu Âm Lệnh (1)Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)1
Triều Dương Nội Tu Đan10
Thúy Ngọc Nội Tu Đan5
Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan10
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (2)1
Dung Hội Quán ThôngCửu Âm Lệnh (2)Liên Hoa Ủng1
Liên Hoa Phác Sức1
Triều Dương Nội Tu Đan10
Bách Hiểu Binh Lục10
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (3)10
Kỳ Tài Xuất ChúngCửu Âm Lệnh (3)Liên Hoa Hạ Khố1
Liên Hoa Thường1
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm20
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả5
Bách Hiểu Binh Lục20
Cửu Âm Lệnh (4)1
Thần Hồ Kỳ KỹCửu Âm Lệnh (4)Khiêu Chiến Lệnh10
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan5
Bách Hiểu Binh Lục20
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm30
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (5)1
Ngạo Thị Quần HùngCửu Âm Lệnh (5)     Lệnh Bài Môn Phái20
Triều Dương Nội Tu Đan10
Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh10
Bách Hiểu Binh Lục30
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (6)1
Đăng Phong Tạo CựcCửu Âm Lệnh (6)     Huyền Ngọc Phấn1
Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh5
Bách Hiểu Binh Lục40
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan10
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (7)1
Vô Dữ Luận TỉCửu Âm Lệnh (7)    Lệnh Bài Môn Phái20
Bách Hiểu Binh Lục50
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm30
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan10
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (8)1
Sở Hướng Phi MịCửu Âm Lệnh (8)Huyền Ngọc Phấn1
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm30
May Mắn Phù20
Bách Hiểu Binh Lục50
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (9)1
Nhất Đại Tôn SưCửu Âm Lệnh (9)May Mắn Phù30
Bách Hiểu Binh Lục50
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan10
Dương Bì Tàn Phiến10
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (10)1
Cử Thế Vô SongCửu Âm Lệnh (10)May Mắn Phù50
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm50
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan15
Dương Bì Tàn Phiến10
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Cửu Âm Lệnh (11)1
Kinh Thế Hải TụcCửu Âm Lệnh (11)Tuyệt Địa (7 ngày)1
Bách Hiểu Binh Lục100
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm50
May Mắn Phù100
Dương Bì Tàn Phiến20
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan20
Bách Niên Tuyết Liên Quả10

Lưu ý

  • Tất cả phần thưởng đều sẽ cố định.