Hiệu quả võ kỹ [Toàn Chân Kiếm Pháp] - [Bất Vi]:

 

Hiệu quả võ kỹ [Toàn Chân Kiếm Pháp] - [Bất Vi]
Võ kỹ Mô tả
Tố Nguyệt Phân Huy - Bất Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh hơn.

Tiếp Thiên Vân Đào - Bất Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức, thu chiêu càng nhanh.

Tụ Vạn Lạc Thiên - Bất Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Sau khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn bản thân có thể nhận được trạng thái "Tụ Vạn Lạc Thiên", sử dụng bộ này tăng 10% sát thương.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Bất Vi] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Toàn Chân Kiếm Pháp] sẽ có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh