Hiệu quả võ kỹ [Nam Nhân Kiến Bất Đắc] - [Khắc Tình]:

Hiệu quả võ kỹ [Nam Nhân Kiến Bất Đắc] - [Khắc Tình]
Võ kỹ Mô tả
Hoa Xạ Hoa Lạc Hoa Mãn Thiên - Khắc Tình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Gây thêm x0.3 sát thương cho kẻ địch bị ngã hoặc đã bị [Bán Vi Liên Xuân Bán Não Xuân] đánh choáng.

Bán Vi Liên Xuân Bán Não Xuân - Khắc Tình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Thời gian hồi giảm 3s. Chính xác kẻ địch đã tồn tại [Lạc Nan Tầm], sẽ tốn [Lạc Nan Tầm] và coi như đã né thành công chiêu thức của kẻ địch.

Nhất Triều Xuân Tận Hồng Nhan Lão - Khắc Tình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức.

- Khi mục tiêu là nam, thi triển kỹ năng có thể đồng thời khiến bản thân rơi vào trạng thái[Hồng Nhan Lão]: Tăng 40% sát thương của bộ [Nam Nhân Sát].

- Hiệu quả trạng thái [Hồng Nhan Lão] mỗi 2s suy giảm 10%.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt trong ô võ kỹ mới có thể sử dụng hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Khắc Tình] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Nam Nhân Kiến Bất Đắc] mới có thay đổi.

 

* Một vài hình ảnh