Giỏ hàng

Sản phẩm Máy chủ Số lượng

Lưu ý: Không tắt trình duyệt trong quá trình giao dịch, giao dịch sẽ bị hủy sau 3 phút nếu quý khách không hoàn tất quá trình thanh toán (vật phẩm sẽ được xử lý và đưa vào game trong thời gian sớm nhất).