VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Yến Vân Trần Loạn Đao
Đơn đao
Hỗ trợ/ Quần chiến
Giang hồ
Yến Vân Trần Loạn Đao

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Tầm xa

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Hỗ trợ/ Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Hồ nhi yên trần tại mạc bắc, hán tướng từ gia phá tàn tặc, phi thiên hoạch trảm, mạn thiên đao quang kiếm ảnh, oanh kích phe địch.

Kĩ năng:

Đại Mạc Cùng Thu Lực Tận Quan Sơn Trưng Nhân Hồi Thủ Biên Phong Tuyệt Vực Sát Khí Hàn Thanh Liệp Hỏa Lang Sơn Yến Vân Phi Trần
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả

Đại Mạc Cùng Thu

Thực chiêu

Đại mạc cùng thu tái thảo suy, cô thành lạc nhật đấu binh hiếm

Tay trái xuất đao càn quét gây sát thương cho kẻ địch phía trước. Khi sử dụng đổi tay phải khiến bản thân hồi phục 2% nội lực

- Loại hình: Cận - Đa Công

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 6m 

Lực Tận Quan Sơn

Hư chiêu

Thân đang ân ngộ thường khinh địch, lực tận quan sơn vị giải vây. 

Tay phải ra tay gây sát thương cho kẻ địch phía trước. Khi đánh phá đỡ đòn, khiến kẻ địch trong 3s không thể dùng khinh công, khi đổi tay trái sử dụng phá phòng thành công phá tan 2% nội lực của mục tiêu.

- Loại hình: Cận - Đa Công

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 5m 

Trưng Nhân Hồi Thủ

Thực chiêu

Thiếu phụ thành nam dục đoạn trường, chinh nhân kế bắc không hồi thủ. 

Hai tay xuất đao gây sát thương cho mục tiêu; Hai tay xuất đao, đổi tay trái sử dụng khiến mục tiêu chưa đỡ đòn phong chiêu, đổi tay phải sử dụng khiến mục tiêu chưa đỡ đòn định thân (Chiêu thức này lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

- Loại hình: Cận - Đơn Công (Cố định)

- Hồi khí: 6s

- Cự li: 5m 

Biên Phong Tuyệt Vực

Thực chiêu

Biên phong phiêu phiêu na khả độ, tuyệt vực thương mang canh hà hữu.

Tay trái xuất đao gây sát thương cho kẻ địch và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn. Khi chiêu trước là tay phải ra đao nếu xuất chiêu né sẽ lập tức hồi khí.

- Loại hình: Viễn - Đơn Công

- Hồi khí: 12s

- Cự li: 15m 

Sát Khí Hàn Thanh

Thực chiêu

Sát khí tam thời tác trận vận, hành thanh nhất dạ truyền điêu đấu.

Tay phải xuất đao gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Nếu khi tay trái đổi tay phải, khiến cho mục tiêu chưa đỡ đòn choáng 2s. (Khi xuất chiêu không thể di chuyển là trạng thái Hoàng Bá Thể)

- Loại hình: Cận - Đa Công

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 5m 

Liệp Hỏa Lang Sơn

Đỡ

Hiệu úy vũ thư phi tường hải, đơn vu liệp hỏa chiếu lang sơn.

Khi đỡ đòn thành công thêm cho bản thân phong hỏa liên sơn, trái phải tương tác, đổi hai tay trái phải nhận được hiệu quả tăng ích.

- Loại hình: Tăng Đơn

- Hồi khí: 1s

- Cự li: 0m 

Yến Vân Phi Trần

Thực

Hồ nhi yên trần tại mạc bắc, hán tướng từ gia phá tàn tặc, phi thiên hoạch trảm, mạn thiên đao quang kiếm ảnh, oanh kích phe địch. 

Hai tay xuất đao gây sát thương cho kẻ địch. Đổi tay trái sử dụng đại chiêu tăng 30% sát thương, đổi tay phải dùng chiêu thức tăng 20% tỉ lệ bạo kích và 30% tỉ lệ chính xác.

- Loại hình: Cận - Đơn Công (Cố định

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 3m