VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Xung Linh Kiếm Pháp (cổ)
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Cổ phổ
Xung Linh Kiếm Pháp (cổ)

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Cổ phổ

Giới thiệu:

Phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu sư muội Nhạc Linh San tại thác nước trong lúc chơi đùa, sáng chế ra, do hai người sáng chế ra nên mỗi người đặt một tên của hai người vào. Kiếm pháp chia làm tám chiêu, nam nữ sử dụng hiệu quả, đồng đều không giống nhau.

Kĩ năng:

Thanh Mai Như Đậu Liễu Diệp Tự Mi Vũ Hậu Xạ Phùng Đào Hoa Lưu Thủy Đồng Sinh Cộng Tử Vụ Trung Sơ Kiến Lãng Tử Hồi Đầu Kiếm Túy Thính Phong
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu ứng (tầng 1)

 

Thanh Mai Như Đậu

Thực Chiêu

Thướt tha, thanh sáp đãng kiếm, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương cho địch xung quanh.

Thanh Mai Như Đậu (Nữ) : thi triển trong 2s, bạn đời thi triển chiêu thức này, có thể tăng 1 lần sát thương chiêu thức, và đẩy lùi mục tiêu xung quanh.

Thanh Mai Như Đậu (Nam) : sau khi thi triển trong 2s, bạn đời triển khai chiêu thức này, có thể tăng thêm 10% sát thương chiêu thức, đồng thời đánh lui mục tiêu xung quanh.

 

Liễu Diệp Tự Mi

Thực Chiêu

Tần mi đẩu kiếm, liệu tiếu tung hoành, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Và thêm cho mục tiêu Liễu Mi (Nữ) , duy trì 10s.

Nếu trên người mục tiêu cùng tồn tại Liễu Mi (Nam) , thì sẽ rơi vào trạng thái Tần Mi Tế Liễu : tốc độ di chuyển ngày càng chậm, sau cùng định thân 1s.

(Chiêu này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Vũ Hậu Xạ Phùng

Hư Chiêu

Phi hoa tư kiếm, loạn điểm phùng nghênh, tạo thành 1 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch phía trước.

Lúc phá mục tiêu đỡ đòn, thêm trạng thái Vũ Hậu Xạ Phùng : hòng thi triển chiêu thức, sẽ hao tổn nội lực, trạng thái duy trì 6s.

 

Đào Hoa Lưu Thủy

Giá Chiêu

Tương tư kiếm khởi, mật xuyết vô kỹ, lúc đỡ đòn thành công, đồng đội trong phạm vi 8m thêm trạng thái Lưu Thủy : Bạn đời sử dụng bộ này tấn công, kèm thêm sát thương, trạng thái có thể chồng 5 tầng, duy trì 15s.

 

Đồng Sinh Cộng Tử

Khí Chiêu

Đồng sinh cộng tử, gian quan nguy nan

 Đối với Nữ, chiêu thức dùng cho bạn đời: Làm điểm khí huyết hai bên thành giống nhau.

(Điểm khí huyết là một nửa hợp nhất điểm khí huyết hiện tại của hai người)

 Đối với Nam, thêm trạng thái Hộ Hoa Lang cho đồng đội: Chia sẻ 50% sát thương khi đồng đội bị thương, duy trì 15s. (Hữu hiệu khi phu thê tổ đội )

 

Vụ Trung Sơ Kiến

Nộ Chiêu

Nhu tình tư thủy, trạo kiếm thanh ba, tán vân tác ai, tạo thành 9 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch xung quanh.

Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể , có thể tự do di chuyển, chiêu thức mỗi đòn đều kèm hiệu quả cấm khinh công/ khóa chiêu.

Giai Kỳ Như Mộng : Phu thê cùng thi triển, kèm 10% sát thương thêm.

 

Lãng Tử Hồi Đầu

Thực Chiêu

Phu thê hợp chiêu, hồng chúc dao ảnh, kiếm hoàn chiết xung, tạo thành 6 đòn Ngoại công sát thươngvới kẻ địch xung quanh.

Chiêu thức có thể làm kẻ địch xung quanh duy trì hướng nội kích phi. quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể .

(chiêu thức này cần phu thể trong phạm vi 8m có thể thi hành, cùng thuộc tính đồng đội tăng sát thương kèm, sử dụng [Lãng Tử Hồi Đầu] sẽ đánh bại chiêu thức đồng đội đang giải phóng, đồng thời sử dụng [Lãng Tử Hồi Đầu] đồng đội tiến vào hồi)

 

Kiếm Túy Thính Phong

Thực Chiêu

 Đối với Nữ:

Bá tửu tà huy, hán phong tiếp mộ ai, tạo thành 2 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu.Chiêu thức có thể đánh rơi mục tiêu trên không.

 Đối với Nam:

Phi bạo lưu tuyền lãnh, y kiếm túy thính phong, gây 1 đòn Ngoại công sát thương với địch phía trước.Chiêu thức bỏ qua đỡ đòn của mục tiêu trên mặt đất và đánh ngã mục tiêu.