VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Vô Nhai Kiếm Pháp
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể/Hỗ trợ
Môn Phái
Vô Nhai Kiếm Pháp

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Tầm xa

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Hỗ trợ

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Một trong Quân Tử Đường tuyệt kỹ, chiêu thức không câu nệ không gò bó, tự nhiên là đặc biệt thoải mái, một khi phát huy, động tĩnh đều hợp, cùn bén vừa phải, tiến thoái có căn cứ, có nhanh có chậm, đơn giản có thể khống chế địch.

Kĩ năng:

Bích Thủy Nhất Tâm Hải Thiên Nhất Tuyến Thương Hải Nhất Túc Hồi Phong Nhất Kiếm Phản Qua Nhất Kích Ngự Thiên Nhất Nộ Đãng Nhiên Nhất Không
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Bích Thủy Nhất Tâm

Thực Chiêu

Thân chuyển 1 cái, kiếm khí phát ra, đối với mục tiêu tạo thành 1 đòn Nhu sát thương.

 

Hải Thiên Nhất Tuyến

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, tiếp cận công kích mục tiêu tạo thành 2 đòn Nhu sát thương.

(Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Thương Hải Nhất Túc

Khí Chiêu

Vô Nhai Tâm Pháp, lúc thi triển sẽ sinh ra khí Vô Nhai xung quanh: nhận khí này ảnh hưởng đến tấn công của bạn bè và làm giải thương hại.

(Tâm pháp này cần duy trì Nội Lực, mỗi giây tiêu hao 1% Nội Lực)

 

Hồi Phong Nhất Kiếm

Hư Chiêu

Kiếm khí hồi phong nhất đãng, tạo 1 đòn Nhu sát thương với kẻ thù phía trước; nếu kích phá chống đỡ đối phương, có thể khiến kinh lạc tổn thương Nội Lực phát ra ngoài.

 

Phản Qua Nhất Kích

Giá Chiêu

Thế phòng thủ, khi hóa giải thế công kích đối phương, hồi phục nhanh Nội Lực bản thân

(Xác suất 50%, mỗi 1s hồi Nội Lực, duy trì 1 khoảng thời gian)

 

Ngự Thiên Nhất Nộ

Nộ Chiêu

Vô Nhai Tâm Pháp, Ngự Kiếm nóng giận mà phát ra, sản sinh khí Vô Nhai hùng hồn: khiến bản thân và bạn bè bị ảnh hưởng tăng làm dịu vết thương, và mau hồi Nội Lực.

 

Đãng Nhiên Nhất Không

Thực Chiêu

Kiếm khí triệt không nhi xuất, tạo 1 đòn Nhu sát thương với kẻ thù phía trước.

Chiêu thức thi triển ở mặt đất có thể công kích mục tiêu không trung, tạo nên nội thương đặc biệt

(Bị chiêu thức Vô Nhai Kiếm Pháp bản thân công kích, mục tiêu sẽ bị thêm sát thương nhu).