VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Viêm Dương Đao
Đơn đao
Tấn công đơn thể/Khống chế
Giang hồ
Viêm Dương Đao

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Khống chế

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Anh tuấn oai hùng, khôi ngô tuấn tú, di bước liên trảm, áp chế nhuệ khí địch

Kĩ năng:

Khai Môn Ấp Đạo Mai Tuyết Phùng Hạ Bào Ngư Chi Tứ Đại Hải Trầm Sa Xích Nhật Viêm Viêm Thiên Quân Áp Đà Nhất Diệu Trường Không Nhiệt Sa Lịch Kim
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Khai Môn Ấp Đạo

Thực Chiêu

Vung đao chém ngang, gây cho địch 1 đòn ngoại công sát thương, đồng thời giữ lại cho mình 1 tầng "Viêm Dương Đao Khí".

(Nếu số lượng “Viêm” khí trên mục tiêu là bội số của 3 hoặc đạt đến cực hạn, sẽ tạo sát thương xem thường chống đỡ)

 

Mai Tuyết Phùng Hạ

Thực Chiêu

Đơn tí kình đao, tiêu sái di trảm, tạo thành 2 đòn ngoại công sát thương.

(Nếu lượng khí "Viêm" trên thân mục tiêu là bội số của 3 hoặc đã cực hạn, tạo thành sát thương ngoại mức khi đỡ đòn)

(Dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Bào Ngư Chi Tứ

Thực Chiêu

Huy đao trùng trảm, khí lãng phiên đằng, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương.

Khi phá phòng thành công, thêm cho mục tiêu 1 cỗ chân khí rối loạn, tồn tại 7 giây: Mục tiêu tiếp tục mất Khí huyết, và cứ 3 giây choáng 1 giây.

 

Đại Hải Trầm Sa

Giá Chiêu

Phòng thủ, tịnh khí trầm đao, khi cản thành công 10 lần công kích, nếu kẻ địch có khí "Viêm", nội tức sẽ rối loạn, không thể xuất chiêu, duy trì 1 khoảng thời gian.

 

Xích Nhật Viêm Viêm

Thực Chiêu

Quăng đao xoay vòng, chước nhật diệu không, công kích kẻ địch tạo thành 3 đòn ngoại công sát thương.

Mũi đao truyền khí "Viêm", khi mục tiêu vận khí ra chiêu, lượng khí "Viêm" có xác suất tăng bạo phát.

(Nếu lượng khí "Viêm" trên thân mục tiêu là bội số của 3 hoặc đã cực hạn, tạo thành sát thương ngoại mức khi đỡ đòn)

 

Thiên Quân Áp Đà

Thực Chiêu

Phi cước đá ngã địch, mượn thế lấy đao đâm xuyên người địch, tạo thành 2 đòn ngoại công sát thương.

Và ép "Kim Ô đao Khí" dự trữ chuyển thành "Viêm" khí nhập vào người địch.

Nếu trong người mục tiêu khí "Viêm" gấp 3 lần, chân khí có thể khống chế lượng khi "Viêm" tăng, khiến địch suy nhược: Nội công yếu đi dẫn đến di chuyển trì trệ.

 

Nhất Diệu Trường Không

Nộ Chiêu

Khoa phụ trực nhật, viêm hỏa xung thiên, ném địch lên không, lấy khí ngự đao liên trảm tạo thành 6 đòn ngoại công sát thương.

Mỗi lần đánh trúng địch, kích hoạt 1 lớp tiềm ẩn nội thân địch, khí "Viêm" sẽ bộc tác, sau khi công kích kết thúc, sẽ làm nổ khí "Viêm".

 

Nhiệt Sa Lịch Kim

Thực Chiêu

Nguyên địa kình đao, múa quay vòng, tạo thành 3 đòn ngoại công sát thương.

Đánh rơi kẻ địch trên không, đẩy lui kẻ địch dưới đất, khí lực xoay vòng khiến bản thân trong thời gian ra chiêu ngăn tất cả hiệu ứng giảm.

(Nếu lượng khí "Viêm" trên thân mục tiêu là bội số của 3 hoặc đã cực hạn, tạo thành sát thương ngoại mức khi đỡ đòn)

(Chiêu này không thể đánh gãy)