VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
U Minh Tàn Hương Thức (Quyền Nhẫn)
Đồ thủ
Quần chiến
Giang hồ
U Minh Tàn Hương Thức (Quyền Nhẫn)

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Vung trảo đánh tuyệt tình, gây sát thương cho mục tiêu nhanh đến không ngờ.

Kĩ năng:

Sắc Thụ Hồn Dư Hồn Hao Thần Táng Câu Hồn Thực Cốt Chiêu Hồn Tục Phách Truy Hồn Đoạt Phách Tàn Ti Đoạn Phách Hương Tiêu Ngọc Toái
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả (tầng 1)

Sắc Thụ Hồn Dư

Thực chiêu

Đạp đất gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước;

Thi triển chiêu thức sẽ khiến tốc độ di chuyển của bản thân giảm 30%,  khoảng cách và tốc độ cảu [Nhạn Hành Công] và [Xuyên Vân Tung] tăng 20%,  hiệu quả duy trì 10s.

- Loại hình: Đa công gần

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 5m 

Hồn Hao Thần Táng

Thực chiêu

Đoạt hồi kích của địch,  gây sát thương cho mục tiêu đang chọn;

Nếu mục tiêu tồn tại hiệu quả xấu giảm tốc độ di chuyển,  sẽ khiến mục tiêu trong vòng 6s mỗi lần dùng khinh công tốn thêm 4 điểm Khinh Công;

Nếu mục tiêu có hiệu quả xấu giảm thuộc tính,  sẽ khiến mục tiêu giảm sát thương 10% trong 6s. (Chiêu này có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh)

- Loại hình: Đơn công gần

- Hồi khí: 6s

- Cự li: 3m

Câu Hồn Thực Cốt

Thực chiêu

Trượt dưới đất ném nhanh,  di chuyển nhanh đến sau lưng mục tiêu,  đánh bay mục tiêu và gây sát thương.

- Loại hình: Đơn công xa

- Hồi khí: 15s

- Phạm vi: 15m

Chiêu Hồn Tục Phách

Đỡ đòn 

Ngửa mặt lên trời gào lớn,  mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho bản thân 1 tầng “Tục Phách”,  tối đa có thể chồng lên 5 tầng,  hiệu quả duy trì 15s.

Khi chồng đủ 5 tầng có thể thi triển chiêu này lần nữa,  tăng 5% bỏ qua đỡ đòn ngoại công của bản thân,  hiệu quả duy trì 7s,  đồng thời có thể xóa phần lớn hiệu quả tiêu phục của bản thân.

- Loại hình: Tăng đơn

- Hồi khí: 1s

- Phạm vi: 1m

Truy Hồn Đoạt Phách

Thực chiêu 

Quay người tấn công, gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m xung quanh và khóa chiêu,  hiệu quả duy trì 2s.

Thi triển chiêu thức sẽ khiến phòng ngự của bản thân giảm 30%, sát thương ngoại công tăng 20%, hiệu quả duy trì 6s. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

- Loại hình: Đa công gần

- Hồi khí: 12s

- Phạm vi: 5m

Tàn Ti Đoạn Phách

Hư chiêu

Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m,  đánh bay kẻ địch muốn đỡ đòn.

- Loại hình: Đa công gần

- Hồi khí: 2s

- Phạm vi: 5m

Hương Tiêu Ngọc Toái

Thực chiêu

Vung trảo đánh tuyệt tình, gây sát thương cho mục tiêu đang chọn.

Phần lớn trạng thái tiêu cực mà bản thân đang chịu đều có thể gây ra thêm 8% sát thương khi thi triển chiêu thức.

- Loại hình: Đơn công gần

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 3m