VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tu La Đao
Song đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Tu La Đao

Binh khí: Song đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Tu La Đao đã nâng tầm cho song đao lên thêm 1 tầm cao mới. Tu La Đao là bộ võ học yêu cầu người thi triển cực kỳ nhanh nhạy và thao tác chính xác, với kỹ năng nộ lên đến 15 đòn đánh liên hoàn, thì hoàn toàn có thể dùng để tận diệt đối phương.

Kĩ năng:

Uyển Hề Thanh Dương Dục Tiếu Hoàn Tần Dạ Xoa Thám Hải Vũ Đả Lê Hoa Đề Quyên Khấp Huyết Sinh Tử Khế Khoát Kim Tịch Hà Tịch Tâm Duyệt Quân Hề
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình Ảnh

Tên Kỹ Năng

Loại Chiêu

Đánh Giá

Hiệu Quả (tầng 1)

 

Uyển Hề Thanh Dương

Thực chiêu

Thanh dương uyển hề, thích ngã nguyện hề, hạ gục mục tiêu tạo 3 đòn Ngoại công sát thương.

Đồng thời thêm cho mục tiêu trạng thái "Thanh Dương" duy trì lưu huyết, duy trì 8s, “Tần” có số tầng càng cao thì sát thương lưu huyết càng cao.

(Chiêu thức này lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

(Tăng công lực chiêu thức có thể giúp tăng sát thương trong trạng thái Thanh Dương)

 

Dục Tiếu Hoàn Tần

Giá chiêu

 

Thiên điểm đề ngấn, vạn điểm đề ngấn, khi đỡ đòn thành công, thêm cho người công kích “Tần”, tăng sát thương lưu huyết trong trạng thái "Thanh Dương", duy trì 15s, chồng 4 tầng.

 

Dạ Xoa Thám Hải

Thực chiêu

Triều du hư không, mộ quy thủy túc, đao khí gây 1 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước.

Nếu kẻ địch có trạng thái "Thanh Dương" sẽ đánh bay kẻ địch.

(Sau khi địch bị đánh bay sẽ rơi vào trạng thái "Hư Không", trong 3s không thể bị chiêu này đánh bay)

 

Vũ Đả Lê Hoa

Hư chiêu

Hoa hạ tiêu hồn, nguyệt hạ tiêu hồn, đao khí gây 1 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch phía trước.

Khi phá phòng thành công: làm địch giảm 12 điểm khinh công, và thêm cho địch trạng thái "Vũ Đả Lê Hoa", có thể bị chiêu Sinh Tử Khế Khoát liên tục đánh bay, duy trì 10s.

 

Đề Quyên Khấp Huyết

Thực chiêu

Sơ yên đạm nguyệt, tử quy thanh đoạn, chấn đao gây 3 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch xung quanh.

Mỗi đòn thêm cho địch trạng thái "Đề Quyên Khấp Huyết", choáng 3s.

(Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

 

Sinh Tử Khế Khoát

Thực chiêu

Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết, gây 5 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch xung quanh.

Chiêu thức có thể liên tục đánh bay kẻ địch nếu y có trạng thái "Vũ Đả Lê Hoa".

(Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, trong quá trình xuất chiêu có thể thi triển khinh công)

 

Kim Tịch Hà Tịch

Nộ chiêu

Kim tịch hà tịch hề? Kim nhật hà nhật hề?

Múa đao liên tục gây 15 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Quá trình xuất chiêu bản thân rơi vào A Tu La Đạo: mau ấn phím, ấn thành công sẽ lĩnh ngộ liên chiêu, ấn phím thất bại chiêu thức sẽ gián đoạn.

(Cùng thời gian hồi với chiêu Tâm Duyệt Quân Hề)

 

Tâm Duyệt Quân Hề

Nộ chiêu

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri, miên miên đao vũ gây 15 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Quá trình xuất chiêu đánh kẻ địch rơi vào A Tu La Đạo (địch): mau ấn phím, ấn phím thành công tránh thoát chiêu thức, ấn phím thất bại sẽ bị liên chiêu.

(Cùng thời gian hồi với chiêu Kim Tịch Hà Tịch)