VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Từ Hàng Phổ Độ Côn
Trường côn
Tấn công đơn thể/Khống chế
Môn Phái
Từ Hàng Phổ Độ Côn

Binh khí: Trường côn

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Khống chế

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Từ Hàng Phổ Độ Côn là bộ võ học trấn phái, với nguyên tắc "kẻ xuất gia từ bi bác ái, thà dụng côn bất dụng thương" võ công Thiếu Lâm đã độc bá thiên hạ được coi là "Thái Sơn Bắc Đẩu" tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu.

Kĩ năng:

Phật Niệm Tam Thiên Phạn Thiên Cứu Thế Cực Lạc Phật Âm Tịnh Thổ Từ Hàng Quan Âm Thùy Mục Lôi Âm Chấn Phạn Ngũ Uẩn Giai Không Phổ Độ Chúng Sinh
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Phật Niệm Tam Thiên Thực chiêu Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Nếu bản thân tồn tại trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, tăng mạnh tỷ lệ bạo kích của chiêu thức
Phạn Thiên Cứu Thế Thực chiêu

 

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m. Đòn đầu tiên đánh mê kẻ địch, đòn thứ 2 đánh bay.
Cực Lạc Phật Âm Giá chiêu Đỡ đòn thành công giảm 1s thời gian hồi khí của [Ngũ Uẩn Giai Không]; và thêm cho bản thân “Phổ Độ Ấn”: Thi triển [Quan Âm Thùy Mục] và [Phổ Độ Chúng Sinh] kèm thêm 28 điểm sát thương dương (Sát thương chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân), trạng thái duy trì 8s.
Tịnh Thổ Từ Hàng Thực chiêu   Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m, nếu kẻ địch đang trong trạng thái không thể đỡ đòn hoặc bản thân đang trong trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, đòn cuối cùng của chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch.
Quan Âm Thùy Mục Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

Lôi Âm Chấn Phạn Hư chiêu Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m. Phá phòng thành công khiến mục tiêu bị đơ 2s, và trong 5s không thể đỡ đòn.
Ngũ Uẩn Giai Không Khí chiêu   Quanh bản thân sinh ra khí trường “Ngũ Uẩn Giai Không”, kẻ địch trong khí trường sẽ bị ảnh hưởng, giảm 12% ngoại phòng, khí trường duy trì 10s.
Phổ Độ Chúng Sinh Thực chiêu Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m; khiến kẻ địch trong trạng thái ngã không thể đứng dậy. Nếu bản thân tồn tại trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch và khiến không thể đứng dậy (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể, và có thể thi triển khinh công).