VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Triền Hồn Cầm Nã Thủ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Giang hồ
Triền Hồn Cầm Nã Thủ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Đọa địa khởi thân, đầu trảo phá hồn. Gây sát thương cho mục tiêu phía trước và đánh bay dễ dàng.

Kĩ năng:

Suất Bi Thủ Tích Địa Cước Tảo Đường Thoái Nhiếp Hồn Triền Nhiếp Hồn Phá Băng Sơn Thích Đồng Đề Đạp Đồng Đề Đạp (Phản thủ vi công) Cầm Long Tỏa
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả (tầng 1)

Suất Bi Thủ

Thực chiêu

Tỏa khu hồi bạt, để kiên suất bối, gây sát thương cho mục tiêu.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 6s

- Cự li: 3m 

Tích Địa Cước

Thực chiêu

Đơn chi tiền tích, triều địa đặng kích.

gây sát thương cho mục tiêu phía trước, và thêm trạng thái “Tuyệt Địa” cho mục tiêu ngã xuống đất: Chịu thêm 5% sát thương ngoại công, duy trì 5 giây.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần 

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 5m

Tảo Đường Thoái

Hư Chiêu

Trình đường khuất tất, phấn kình hoành tảo.

gây sát thương cho mục tiêu phía trước; Khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, khiến hắn định thân 3 giây.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 5m

Nhiếp Hồn Triền

Thực chiêu

Đốn địa toàn thân, huy trảo triền hồn.

Gây sát thương cho mục tiêu xung quanh, có thể duy trì đánh ngã mục tiêu ngã xuống đất, trong 2 giây có thể đánh gãy chiêu thức thi triển của chiêu này [Nhiếp Hồn Phá] sẽ đánh bay mục tiêu phía trước.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 5m

Nhiếp Hồn Phá

Thực chiêu

Đọa địa khởi thân, đầu trảo phá hồn.

Gây sát thương cho mục tiêu phía trước và đánh bay.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 13s

- Cự li: 5m

Băng Sơn Thích

Thực chiêu

Tác thế băng sơn, toàn thối phi thích.

Gây sát thương cho mục tiêu phía trước và đánh ngã mục tiêu. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 12s

- Cự li: 5m

Đồng Đề Đạp

Đỡ đòn

Khiến bản thân vào trạng thái "Phản thủ vi công"

Khi ở trạng thái đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, có thể phá giải chiêu địch, và phản đòn kẻ địch, trạng thái duy trì 5s. (Chiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, tăng sát thương phản kích)

- Loại hình: Tăng ích đơn

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 1m

Đồng Đề Đạp (Phản thủ vi công)

Thực chiêu

Gây sát thương cho mục tiêu.

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 1s

- Cự li: 2m

Cầm Long Tỏa  Thực chiêu  

Song tỏa cầm long, dẫn không trụy địa.

Gây sát thương cho mục tiêu.

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 6m

- Nộ Khí: 50