VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Toàn Chân Kiếm Pháp
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Toàn Chân Kiếm Pháp

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Phong hỏa chiếu đài, bi ca kích chúc, bằng cao loại tửu, thử hung du tai. Với khả năng tấn công mục tiêu tạo ngoại sát thương cao, duy trì trạng thái đánh ngã đối phương trong một thời gian tương đối.

Kĩ năng:

Thương Ba Vạn Khoảnh Tố Nguyệt Phân Huy Tiếp Thiên Vân Đào Tây Phong Tàn Chiếu Bàn Hoa Dị Quán Tụ Vạn Lạc Thiên Bi Ca Kích Trúc Túi Lí Tham Hoan
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Chiêu Thức

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

 

Thương Ba Vạn Khoảnh

Thực chiêu

 

Thương ba vạn khoảnh, thiên tầm tuyết lãng, tấn công kẻ địch phía trước tạo (151 ~ 173)ngoại công sát thương, đồng thời thêm cho kẻ địch trạng thái “Thương Ba Vạn Khoảnh”.

Có thể bị chiêu thức “Tiếp Thiên Vân Đào” đánh ngã duy trì 15s.

Tố Nguyệt Phân Huy

Thực chiêu

 

Cô quang tự chiếu, khấu huyền độc tiếu, đâm tới mục tiêu tạo (216~238) ngoại công sát thương.

Đòn cuối cùng có thể đánh ngã mục tiêu có trạng thái “Tây Phong Tàn Chiếu” duy trì 6s.

Tiếp Thiên Vân Đào

Thực chiêu

 

Giang sơn như họa, vân đào yên lãng, kiếm vũ kẻ xung quanh tại (240~262) ngoại công sát thương.

Chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch có trạng thái “Thương Ba Vạn Khoảnh” duy trì 15s.

 

Tây Phong Tàn Chiếu

Hư chiêu

 

Âm trấn tuyệt, tây phong tàn chiếu, tấn công kẻ địch phía trước tạo thành (135~157) ngoại công sát thương.

Khi phá đòn kẻ địch, sẽ thêm trạng thái “ Tây Phong Tàn Chiếu”, có thể bị đòn cuối cùng của “ Tố Nguyệt Phân Huy”, “Bi Ca Kích Trúc” đánh ngã duy trì 6s.

Bàn Hoa Dị Quán

Giá chiêu

 

Sau khi đỡ đòn thành công 3 lần: Thêm cho người tấn công trạng thái “Dị Quán”, sát thương chiêu thức giảm 3%, duy trì 15s, có thể chồng 3 tầng.

Tụ Vạn Lạc Thiên

Thực chiêu

 

Cảnh tà hà, sơ tinh đạm nguyệt, đoạn vân vi độ, phóng kiếm khi tấn công mục tiêu tạo (184~206) ngoại công sát thương. Chiêu thức có thể đánh ngã mục tiêu.

Bi Ca Kích Trúc

Nộ chiêu

 

 Tấn công mục tiêu tạo (336~358) Ngoại công sát thương. Đòn sau cùng có thể đánh ngã mục tiêu có trạng thái “Tây Phong Tàn Chiếu”.

Túi Lí Tham Hoan

Khí Chiêu

  

Túy lí khiêu đăng khán kiếm, mộng hồi xuy giác liên doanh, khiến bản thân vào trạng thái Tham Hoan.

Hấp thu sát thương, trong 15s trạng thái này không bị phá vỡ, sẽ hồi phục khí huyết bản thân (3% giới hạn sinh mệnh)