VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tỉnh Trung Bát Pháp
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Tỉnh Trung Bát Pháp

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Loại đao pháp hòa nhập với binh pháp, tàn khốc vô tình, bất chấp thủ đoạn, miễn là dồn đối phương vào chỗ chết.

Kĩ năng:

Bất Công Kích Kỳ Chiến Định Dụng Mưu Tốc Chiến Kỳ Dịch Binh Trá Phương Viên
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình Ảnh

Tên Kỹ Năng

Loại Chiêu

Đánh Giá

Hiệu Quả (tầng 1)

 

Bất Công

Thực Chiêu

Có chỗ dựa không sợ, không chắc không tấn công, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Đồng thời thêm 1 tầng trạng thái "Bất công" cho mục tiêu: Giảm 99% sát thương tấn công lần sau, mỗi đòn tiêu hao 1 tầng, duy trì 5s.

 

Kích Kỳ

Thực Chiêu

Rời đại doanh tấn công, đạp lên mục tiêu tạo thành 2 đòn ngoại công sát thương.

Đối với mục tiêu ở trạng thái "Bất công" có thể tạo thành sát thương lớn (Tỉ lệ bạo kích cực lớn) sau đó xóa trạng thái bất công này.

 

Chiến Định

Thực Chiêu

Vạn cử vạn đương, nhất chiến nhì định, tạo thành 4 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Nếu mục tiêu ở trạng thái "Bất công" đỡ đòn chiêu thức này sẽ bị chấn thương, chịu thêm sát thương (Sử dụng khinh công tiếp cận mục tiêu).

 

Dụng Mưu

Khí Chiêu

Muốn thắng địch phải củng cố mình trước, thêm trạng thái "Dụng Mưu" cho bản thân.

Nếu bị tấn công thì người tấn công sau khi thu chiêu sẽ bị phong chiêu 2s, trạng thái duy trì 7s.

 

Tốc Chiến

Khí Chiêu

Có tật thì tồn tại, không tật thì vong, thêm trạng thái "Tốc chiến" cho bản thân.

Tăng khoảng cách và tốc độ xung phong của "Kích Kỳ" và "Chiến Định".

Tăng 50% tốc độ di chuyển và sát thương chiêu thức bộ này, duy trì 10s.

Kết thúc "Tốc chiến" bản thân rơi vào "Lực Kiệt" bị giảm tốc 10s, bị chịu thêm sát thương, duy trì 10s.

 

Kỳ Dịch

Hư Chiêu

Vị mưu kỳ tử, tiên mưu kỳ thế, tạo 1 đòn ngoại công sát thương cho kẻ địch trước mặt.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu, sau 5s mục tiêu sẽ bị phá phòng lần nữa.

 

Binh Trá

Giá Chiêu

 

Trong hư có thực, trong thực có hư, khiến bản thân vào trạng thái "Phản thủ vi công". Ở trạng thái đỡ đòn khi bị tấn công có thể phá chiêu thức địch và phản kích, duy trì 5s.

Khi phản phòng thành công, nếu bản thân ở trạng thái "Dụng Mưu" sẽ khiến mục tiêu định thân 4s.

 

Phương Viên

Nộ Chiêu

 

Phương Viên Khí Trường: khi phát động khí trường, chấn động kẻ địch trong phạm vi 8m, làm choáng 0.5s. Khí trường tạo sát thương duy trì đối với kẻ địch trong phạm vi (càng gần trung tâm khí trường chịu sát thương càng lớn)

Nếu bị tấn công thì người tấn công sau khi thu chiêu sẽ bị phong chiêu 2s, trạng thái duy trì 7s.