VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tiêu Tương Băng Vân Phổ
Cầm
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Tiêu Tương Băng Vân Phổ

Binh khí: Cầm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Kiều ba hàm vạn tượng, cố ảnh thúy quang phù. Người đàn hợp nhất, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, mỗi lần chính xác mục tiêu khiến đối phương đơ trong chốc lát.

Kĩ năng:

Động Đình Yên Vũ Thiên Quang Vân Ảnh Thủy Tiếp Thiên Ngưng Lãng Quyển Phi Vân Thủy Thiên Nhất Bích Hàn Giang Nguyệt Lãnh Vạn Lý Trừng Ba
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả (tầng 1)

Động Đình Yên Vũ

Thực chiêu

Thủy túc yên vũ hàn, động đình sương lạc vi.

Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước, và thêm trạng thái “Yên Vũ” duy trì 6 giây.

- Loại hình: Công nhiều-Xa

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 15m 

Thiên Quang Vân Ảnh

 Thực chiêu

Bán mẫu phương đường nhất giám khai, thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi.

Thu đàn sát thương địch và tự rút lui, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 8s

- Cự li: 3m

Thủy Tiếp Thiên Ngưng

Thực chiêu 

Thủy tiếp thiên ngung, giang hán thư tình.

Liên tục gảy đàn, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng.

- Loại hình: Công Đơn-Xa

- Hồi khí: 12s

- Cự li: 15m

 

Lãng Quyển Phi Vân

Thực chiêu 

Lãng quyển hoa phi vân bán yểm, phong xuy vụ tán nguyệt mãn viên.

Vận động đẩy đàn, gây sát thương cho kẻ địch 8m xung quanh và phong chiêu 2 giây; Đối với kẻ địch có trạng thái “Yên Vũ”, khiến hắn trong 2 giây thử thi triển khinh công sẽ bị choáng 1 giây.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 12s

- Cự li: 8m

Thủy Thiên Nhất Bích

Thực chiêu 

Phong khởi vân dũng, thủy thiên nhất bích.

Ngự kình vũ cầm, gây sát thương cho kẻ địch trong 5m xung quanh, mỗi lần chính xác mục tiêu sẽ khiến mục tiêu cấm khinh công 2 giây. (Chiêu thức này trong quá trình thi triển có thể bị chiêu thức [Vạn Lí Trừng Ba] làm gián đoạn) (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 5m

Hàn Giang Nguyệt Lãnh

 Đỡ đòn

Mộng toái quang hàn giang nguyệt lãnh, tình thương ảnh loạn hải phong thê.

Thu cầm hồi thân, mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho mục tiêu 1 tần”Hàn Giang”, tối đa có thể cộng dồn 8 tầng, hiệu quả duy trì 8 giây. Mỗi tầng “Hàn Giang” giảm 2% tốc độ và cự ly của [Nhạn Hành Công] và [Xuyên Vân Tung]; Mỗi lần thi triển khinh công xóa 1 tầng “Hàn Giang”.

- Loại hình: Tăng ích đơn

- Hồi khí: 1s

- Cự li: 1m

Vạn Lý Trừng Ba

Hư Chiêu 

Khán ngân thiềm, sơ li hải thượng, vạn lí bích hán trừng ba.

Đẩy dây đàn sát thương địch, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, đánh ngã kẻ địch muốn đỡ đòn.

- Loại hình: Công Đơn-Xa

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 15m

Ảnh Hàm Vạn Tượng

Nộ Chiêu

Kiều ba hàm vạn tượng, cố ảnh thúy quang phù.

Người đàn hợp nhất, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, mỗi lần chính xác mục tiêu khiến hắn đơ chốc lát.

- Loại hình: Công Đơn-Xa

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 15m

- Nộ Khí: 50