VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thiên Thù Vạn Độc Thủ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Thiên Thù Vạn Độc Thủ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Thiên Thù Vạn Độc Thủ được tu luyện theo con đường nuôi dưỡng máu huyết bản thân bằng thảo dược, độc vật, biến chuyển cơ thể thành Độc Nhân. Lấy Độc của tri chu (nhện) làm vật dẫn, ngoài hiệu quả liên tục giảm huyết liên tục, người dùng võ học này còn có thể dẫn động tơ nhện trói địch thủ.

Kĩ năng:

Thù Võng Trần Phong Thù Du Điêu Hóa Độc Thù Thổ Ti Vạn Độc Canh Khí Độc Nha Chú Dịch Ma Tri Xuất Sào Dẫn Độc Nhập Thể Ma Tri Thú Liệp
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Hiệu quả
Thù Võng Trần Phong Thực chiêu 

Tạo sát thương âm, gây mù khiến mục tiêu giảm tốc 80% và cấm khinh công 3s.

Xa - Đơn丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 15m.

Thù Du Điêu Hóa Thực chiêu 

Đánh rơi mục tiêu trên không trong phạm vi 5m và tạo sát thương Âm, gây phong chiêu 3s. Nếu mục tiêu đã trúng Vạn Độc Canh Khí sẽ kèm thêm 11 điểm sát thương Âm (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và uy lực nội công).

Cận - Đa丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 5m.

Độc Thù Thổ Ti Thực chiêu 

Tạo sát thương Âm cho mục tiêu và thêm trạng thái Độc Thù Thổ Ti duy trì 6s.

Sau khi chồng đến 3 tầng, trong 3s nếu mục tiêu muốn ra đòn sẽ bị gián đoạn.

Xa - Đơn丨Thời gian hồi 18s丨Tầm đánh 20m

  Vạn Độc Canh Khí Giá chiêu

Đỡ đòn thành công thêm cho kẻ địch trạng thái “Vạn Độc Canh khí” khiến duy trì mất khí huyết (Sát thương lưu huyết tăng theo cấp của [Vạn Độc Canh Khí]), trạng thái duy trì 7s.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s.

Độc Nha Chú Dịch Thực chiêu 

Tạo sát thương Âm cho mục tiêu (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận).

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 8s丨Tầm đánh 3m.

Ma Tri Xuất Sào Hư chiêu 

Tạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; đòn đầu tiên phá phòng thành công sẽ khiến kẻ địch bị ngã.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m.

Dẫn Độc Nhập Thể  Khí chiêu

Thêm cho bản thân trạng thái Dẫn Độc Nhập Thể, duy trì 10s, tăng cho bản thân 5% tỷ lệ chính xác.

Khiến [Độc Thù Thổ Ti] khi xuất chiêu trúng kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ trực tiếp kết kén, trong 3s nếu mục tiêu cưỡng chế xuất chiêu sẽ bị ngắt đoạn, thi triển xong sẽ giải trừ Dẫn Độc Nhập Thể.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 20s

Ma Tri Thú Liệp  Nộ chiêu

Tạo sát thương Âm cho mục tiêu. 

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m丨Nộ khí 50