VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thiên Tâm Kiếm Quyết
Song kiếm
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Môn Phái
Thiên Tâm Kiếm Quyết

Binh khí: Song kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Võ học của phái Cổ Mộ âm nhu, phóng khoáng linh động, có nhiều chỗ tương đồng với võ công phái Võ Đang, do đó mà Võ Đang cổ vũ môn hạ đệ tử qua phái Cổ Mộ học võ. Trưởng môn phái Cổ Mộ cũng vui mừng khi có đệ tử phái Võ Đang cùng môn nhân luyện võ, dạy dỗ nhau những điều tâm đắc.

Kĩ năng:

Trách Tụ Khinh La Đỗ Vũ Thanh Bi Vạn Nhụy Tham Sai Thiên Sơn Mô Tuyết Khoan Hề Xước Hề Ngọc Sấu Đàm Khinh Thủ Thứ Hoa Tùng Tại Thủy Nhất Phương
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

Trách Tụ Khinh La

- Khinh la trách tụ, ám lộ kim xuyến, tạo ra 1 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi 20m phía trước.

- Thêm trạng thái"Trách Tụ Khinh La": Giảm 100 điểm phòng ngự ngoại công 5 điểm phòng ngự nội lực, duy trì 10s, có thể cộng dồn 10 tầng.

Đỗ Vũ Thanh Bi

- Đỗ vũ thanh thanh, đỗ vũ thanh bi, kiếm đánh mục tiêu gây ra 6 đòn Nhu sát thương (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Vạn Nhụy Tham Sai

- Chiêu thức Trữ lực, bạch lộ vi dĩ, Vạn Nhụy Tham Sai, gây ra 3 đòn Nhu sát thương với địch phía trước;

- Chiêu thức có thể "đánh bay địch chưa chống đỡ. Chiêu thức có thể Trữ lực, sát thương, bắn xa tăng theo thời gian Trữ lực.

Thiên Sơn Mô Tuyết

- Thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ, thêm cho đội hữu xung quanh trạng thái "Thiên Sơn Mộ Tuyết": Khi bị tấn công hấp thu sát thương (Hấp thu điểm sát thương bằng % Khí Huyết lớn nhất bản thân), duy trì 15s.

Khoan Hề Xước Hề

- Thiện hí hước hề, bất vi hướn hề, gây ra 5 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi chọn;

- Chiêu thức mỗi lần thêm trạng thái "Khoan Hề Xước Hề" cho địch: Giảm tốc ,  cấm khinh công, duy trì 2s, có thể cộng dồn 5 tầng. (Khi xuất chiêu cần duy trì thi triển chỗ cũ, di chuyển là chiêu thức gián đoạn)

Ngọc Sấu Đàm Khinh

- Hận ý vô hạn, Ngọc Sấu Đàn Khinh, gây ra 2 đòn Nhu sát thương với địch trong phạm vi 20m phía trước;

- Khi đánh phá địch chống đỡ: Định thân 3s.

 

Thủ Thứ Hoa Tùng

- Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân, khi đỡ đòn thành công, tự thân và đồng đội xung quanh nhận trạng thái "Thủ Thứ": Khi công kích kèm  điểm sát thương nhu (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và nội công), duy trì 5s.

 

Tại Thủy Nhất Phương

 

Kiêm hà thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương!Đánh lùi địch xung quanh, và hồi phục bản thân và đội hữu xung quanh Khí Huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và nội công). (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoáng Bá Thể)