VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thiên Ma Vũ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Thiên Ma Vũ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Nộ chiêu của bộ quyền thuật này với ma khí tỏa ra bốn phương tám hướng có thể mê hoặc đối thủ trên diện rộng làm chúng không thể điều khiến cơ thể mà vô thức cuồng loạn nhảy múa. Rất thích hợp cho chiến đấu trên diện rộng.

Kĩ năng:

Dữ Ma Cộng Vũ Thiên Ma Chuyển Hóa Văn Thù Dẫn Diệu Lạc Dẫn Tam Thánh Dẫn Nộ Ma Kích Lạc Ma Kích Bi Ma Kích Thiên Ma Tam Tương
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

 

Thiên Ma Tam Tương

- Quần ma loạn vũ, tam tương gia thân, giúp bản thân tăng [Thiên Ma Tam Tương]: Nếu chống đỡ thành công, sẽ gây thêm cho địch 1 tấm Thiên Ma Ấn, đồng thời bản thân có tỉ lệ được 1 tấm "Tam Tướng Chi Ấn", "Tam Tướng Chi Ấn" nhiều nhất được 10 tấm.

- "Thiên Ma Ấn" trên người địch do [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] phóng ra, tạo ra hiệu quả đặc biệt với nó. "Tam Tướng Chi Ấn" có thể tăng 3% sát thương chiêu thức [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] và [Dữ Ma Cộng Vũ]. Tốn 3 tấm "Tam Tướng Chi Ấn" khiến khi xuất chiêu [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn] [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn]) bản thân là Hoáng Bá Thể.

Bi Ma Kích

- Bi ma nhỏ huyết lệ, nhất nhãn đoạn nhân trường. Bó gối tọa thiền, chưởng phá phòng ngự, gây 1 đòn Ngoại công sát thương.

- Nếu thành công phá phòng ngự của đối thủ có thể thêm "Thiên Ma Ấn" và bản thân nhận được 10 điểm Nộ Khí.

Lạc Ma Kích

- Diệu lạc lưu phong, doanh doanh dẫn vũ. Mời đối thủ cùng hòa vào vũ điệu, gây 4 đòn Ngoại công sát thương và thêm "Thiên Ma Ấn" lên đối thủ chưa kịp chống đỡ, bản thân nhận được  "Lạc" (tăng 10% sát thương và 30% tốc độ di chuyển), duy trì 4s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận)

Nộ Ma Kích

- Văn thù nộ mục, chu thiên bất tường.tác nộ ma chi tư, tạo 2 đòn Ngoại công sát thương với địch trong phạm vi xung quanh 5m, đồng thời thêm "Thiên Ma Ấn" cho mục tiêu chưa kịp đỡ đòn.

Tam Thánh Dẫn

- Tam Thánh càng tham si, giơ tay thôn nhật nguyệt. Dùng nội lực tung ám khí, chấn sát đối thủ, gây 1 đòn Ngoại công sát thương.

- Nếu đối thủ trúng "Thiên Ma Ấn" sẽ không ở trạng thái phòng ngự và chiêu này bỏ qua phòng ngự ngoại công của đối thủ.

Diệu Lạc Dẫn

- Diệu nhạc múa trước mắt, sát cơ ẩn bên trong. Cúi người lưng thấp, kích chưởng xuống đất, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ trong vòng 5m phía trước, đánh trúng mục tiêu có "Thiên Ma Ấn" sẽ gây Choáng 3s.

Văn Thù Dẫn

- Văn thù pháp giá chí, chỉ độ hữu duyên nhân. Nhu thân phiên chưởng, kình khí ngoại phóng, tạo 3 đòn Ngoại công sát thương cho địch xung quanh 5m, đồng thời lấy "Thiên Ma Ấn" của địch bị trúng đánh ngã.

Thiên Ma Chuyển Hóa

- Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma. Tả thủ niêm hoa, hữu thủ phiên thiên, khiến bản thân lập tức nhận 1 “Tam Tương Ấn”. “Tam Tương Ấn” có thể tăng 3% sát thương chiêu thức của [Thiên Ma Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] và cả [Dữ Ma Cộng Vũ]. Tiêu hao 3 “Tam Tương Ấn” có thể khiến [Thiên Ma Dẫn] ( [Diệu Lạc Dẫn] [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn]) xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể.

Dữ Ma Cộng Vũ

- Bằng thùy vi vấn thiên ma nữ, xướng đắc trần cung ngọc thụ thanh. Bóng ảnh thấp thoáng, tâm ta bàng hoàng, thân bất do kỷ, hỗn loạn cuồng ngông, buộc đối thủ trong phạm vi 6m cùng nhảy múa và gây 6 đòn Ngoại công sát thương. Khi thi triển bản thân trong trạng thái Hoàng Bá Thể.